Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Näringsliv
 3. Tillstånd, regler och tillsyn
 4. Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd, regler och tillsyn

För att driva företag är det viktigt att du tar reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon myndighet.  Det kan vara till Kalmar kommun men även till statliga myndigheter såsom länsstyrelsen eller polisen. Många tillstånd kan ta tid att få så det är bra att vara ute i god tid.

Här har vi samlat några av de vanligaste tillstånden men också vad som gäller kring tillsyn.

För verksamheter som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön krävs också att egenkontroll utförs.

Särskilda krav kan också ställas på verksamheten i sig, lokalen eller på dig som ska driva verksamheten.

Verksamt.se har en tjänst som heter "Hitta tillstånd" där du hittar de myndigheter som handlägger tillstånd, registrering och anmälan för olika typer av verksamheter. Här hittar du också frågor och svar om tillstånd. Se länk till höger.

 • Affichering av tillfälliga evenemang

  För tillfällig skyltning i stadsmiljön kan Kalmar kommuns evenemangstavlor användas. Här finns också affischeringstavlor och skyltskåp.

 • Alkoholservering

  Socialförvaltningen har ansvar för tillståndsgivningen och tillsynen av alkoholservering samt tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning

 • Avfall

  Med avfall menas varje ämne, föremål eller substans som ägaren avser att göra sig av med eller är skyldig att göras sig av med och som har en avfallskod.

 • Bassängbad
 • Brandfarlig vara

  Branfarliga varor är brandfarliga gaser, brandfarliga västkor och brandreaktiva varor. I vissa fall krävs tillstånd för att hantera och lagra brandfarliga varor.

 • Bygglov

  Bygglov krävs då du ska bygga nytt, bygga till eller ändra befintliga byggnader.I bygglovet prövas byggnaders eller anläggningars placering och utformning bl.a. med hänsyn till landskaps- och stadsbild, eller om bygget medför fara eller betydande olägenhet för grannar.

 • Explosiva varor

  Brandfarliga varor, Explosiva varor

 • Farligt avfall

  Samma regler gäller som för flytande kemikalier. De ska förvaras invallat, inlåst och under tak. Inte heller ska olika sorters farligt avfall blandas med varandra och kärlen som de förvaras i ska vara märkta med innehåll. De ska också tas omhand av en godkänd transportör och mottagare. Du är också skyldig att ta reda på den du lämnar till är godkänd och föra anteckningar om de slag och den mäng...

 • Folköl - försäljning

  Socialförvaltningen har ansvar för tillståndsgivningen och tillsynen av alkoholservering samt tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning.

 • Förorenad mark, vatten och byggnad

  Som ägare eller brukare av en fastighet är du skyldig att upplysa Samhällsbyggnadskontoret om du upptäcker en förorening.

 • Hygienisk behandling

  Hygienlokal är ett samlingsbegrepp för lokaler där allmänheten erbjuds någon form av hygienisk eller fysisk behandling. Några exempel är massage, hudvård, fotvård, hårvård, håltagning, piercing, tatuering, solarium eller andra skönhetsbehandlingar.

 • Kemikalieverksamhet - Miljöfarlig verksamhet

  Se också information om Farligt avfall i denna lista.

 • Lantbruksverksamhet
 • Livsmedelsverksamhet

  Alla livsmedelsverksamheter skall vara registrerade hos Samhällsbyggnadskontoret i kommunen.

 • Läkemedel

  Försäljning av receptfria läkemedel utanför Apotek ska anmälas till Läkemedelsverket innan försäljning kan påbörjas.

 • Miljöfarlig verksamhet - Kemikalieversamhet

  Biltvätt, bensinstation, verkstadsindustri, måleri och liknande är verksamheter som måste anmälas i vissa fall. Kontakta Samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning, telefon 0480-45 03 30, om du är osäker på om din verksamhet ska anmälas.

 • Musikanvändning

  När du spelar musik i din verksamhet behöver du musiklicens från SAMI. Mer information hittar du på SAMI:s hemsida.

 • Offenliga lokaler

  Skolor och förskolor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 • Offentlig plats

  Offentliga platser såsom gator, vägar,trottoarer, parker eller liknande ägs ofta av kommunen men det är polisen som ger tillstånd för hur marken får användas.

 • Offentlig sammankomst

  Du måste ha polisens tillstånd för arrangera offentliga sammankomster såsom demonstrationer,konserter, disco, idrottstävlingar, marknader, mässor och en hel del annat. På polisens hemsida hittar du också ansökan och information om avgifter för prövning av tillstånd.

 • Rivningslov

  Rivningslov krävs för att riva hela eller del av byggnad. För mer information se Bygglov.

 • Solarieverksamhet
 • Tobaksförsäljning

  Socialförvaltningen har ansvar för tillståndsgivningen och tillsynen av alkoholservering samt tillsyn över folköls- och tobaksförsäljning.

 • Trottoarpratare

  För "trottoarpratare" och liknande söker du tillstånd direkt hos Polisen i Kalmar län. Se Polisens hemsida. (Sök via Service - Blanketter - Ansökan tillstånd ordningslagen). Polisen tar ut en avgift för tillståndet. Ansök om tillstånd i god tid.

 • Uteservering

  Uteserveringsprogrammet sammanfattar de råd och regler som gäller för uteservering i Kalmar stad.

 • Värmepump

  Om du ska installera en värmepump som utnyttjar berg, jord, grundvatten, sjövatten eller havsvatten som värmekälla måste du anmäla det.

Sidan granskad 2016-12-05

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

 • Söka tillståd?
 • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
 • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.