Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Vård och omsorg
  4. Rehabilitering

Rehabilitering

Rehabilitering

I Kalmar kommun arbetar all personal i hemteam eller boendeteam. 

I dessa team ingår sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, omvårdnadspersonal, enhetschefer och biståndshandläggare.

All personal arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt som innebär: 
*att uppmuntra individen till att göra det man klarar själv
*stödja individen i det den inte klarar själv, och utföra de sysslorna tillsammans med individen utifrån dennes förutsättningar
*motivera och uppmuntra till att göra egna val och stödja till att behålla intressen, vanor och ansvar för sin vardag.

Detta innebär i praktiken att vi alltid utgår från individens behov och förutsättningar, till exempel:
*uppmuntra till att fortsätta gå och röra sig utifrån egen förmåga
*vara delaktig i de praktiska göromålen utifrån egen förmåga
*ge möjlighet till val och uppmuntra till att fortsätta med tidigare intressen och vanor.

Sjukgymnasten arbetar med bedömning och träning av fysiska funktioner samt handledning, utformning, instruktion och uppföljning av träningsprogram till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

Arbetsterapeuten arbetar med bedömning och träning i aktivitet samt bostadsanpassning, handledning och instruktion till patient, närstående och omvårdnadspersonal.

Både sjukgymnast och arbetsterapeut provar ut och förskriver hjälpmedel vid behov. Vid första bedömningsbesöket tas en avgift på 200 kronor ut.

Kontakt med kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster tas alla vardagar via kommunens kontaktcenter tfn: 0480 - 45 00 00..

Sidan granskad 2016-08-12

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.