Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Vård och omsorg
 4. Anhörigstöd

Anhörigstöd

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden genom stöd underlätta för dem som vårdar eller stödjer äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade personer. Detta stöd omfattar socialtjänstens alla målgrupper.
Att stödja en närstående ger glädje och mening men det kan samtidigt vara betungande. Du som vårdar en närstående kan få stöd, råd och avlastning genom kommunen.
Kalmar kommun erbjuder ett individanpassat, flexibelt stöd med god kvalitet. 
Visst stöd är i form av service och annat stöd kräver beslut av biståndshandläggare.

Meningen med anhörigstödet är att:

 • synliggöra de anhörigas situation
 • förebygga ohälsa och bryta isolering
 • finna glädje och ork
 • underlätta vardagen
 • ge information om vart man vänder sig för att få råd och stöd
 • informera om olika aktiviteter och vad olika föreningar kan erbjuda
 • stödja genom samtal, individuellt eller i grupp

Sidan granskad 2016-10-17

Anhörigstödjare

Anna-Lena Rosengren
Omsorgsförvaltningen
Trädgårdsgatan 20
Tel: 0480-45 38 12
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Anhörigkonsulent

Raija Äijö Heiding
Socialförvaltningen
Nygatan 36
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 22 58
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.