Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad, eller kan få den hjälpen på annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst. Dina behov prövas då av biståndshandläggaren som sedan fattar beslut enligt socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insatserna ser olika ut för varje person.
 
Målet med hjälpinsatserna från hemtjänsten är att du ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt. Det kan innebära att hjälpen utformas som en hjälp till självhjälp. Du har fortfarande ansvar för din livssituation och kan påverka hur din hjälp utförs i samverkan med personalen.

Hemtjänst beviljas enligt socialtjänstlagen sedan biståndshandläggaren gjort en bedömning. Vid behov av hemtjänst - kontakta biståndshandläggaren för det område som du bor i eller kommunens kontaktcenter.
 
Städning utförs normalt varannan vecka och omfattar två rum, kök, hall och hygienutrymmen. Vid behov kan omfördelning göras.
 
Inköp av livsmedel (dagligvaror): Hemtjänstpersonalen beställer varorna via Internet från ICA Maxi. Varorna levereras till din bostad av särskild personal inom omsorgsförvaltningen. Betalning sker med ICA-kort.
 
Tvätt och klädvård: Utförs av entreprenör som anlitas av omsorgsförvaltningen. Tvätten hämtas och återlämnas direkt i ditt hem. Handtvätt eller kemtvätt utförs ej.
 
Post- och bankärenden ska i första hand skötas genom privatgiro, autogiro, hjälp från anhörig eller god man.
 
Ledsagning innebär att du får hjälp att delta i olika aktiviteter utanför hemmet. Tiden ska planeras tillsammans med personalen och ha en god framförhållning.
 
Inom hemtjänsten finns också kvälls- och nattpatrull, matdistribution och möjligheter att få ett trygghetslarm kopplat till sin bostad.

Välja utförare i hemtjänsten

När du har fått beviljad hemtjänst är det dags att välja vem ska hjälpa dig i hemmet. Kommunens hemtjänst eller privat utförare. Oavsett vem du väljer är kostnaden för hemtjänsten densamma. Avgiften betalas till kommunen. De privata företag som arbetar med hemtjänst är godkända utförare av kommunen.

Valet av utförare görs när du fått ditt biståndsbeslut. Du bestämmer själv om du väljer kommunen eller någon privat utförare. Förteckning över utförare finns nedan. Valfrihet i hemtjänsten omfattar även de omsorgstagare som har biståndsbeslut på hemtjänst sedan tidigare. Om du vill byta utförare från kommunen till privat utförare kontaktar du din biståndshandläggare.

Byte av utförare

Du kan närsomhelst bestämma att byta utförare. Du kontaktar då din biståndshandläggare som ordnar med detta. Vid byte av utförare är uppsägningstiden fem dagar för dig. Mer information om aktuella utförare finns hos biståndshandläggaren.

Nattillsyn

Välja utförare gäller för hemtjänst som utförs mellan klockan 07.00 – 22.00. För nattillsyn och besök av nattpatrull ansvarar kommunen. Precis som tidigare.

Valbara utförare

  • Hemtjänst – Kalmar kommun (egen regi)
  • HS Service & Support (utförare inom Kalmar tätort)
  • Gertrud Care (utförare i hela kommunen)

Mer information om utförarna finns hos biståndshandläggaren.

Sidan granskad 2016-08-12

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.