Färdtjänst

Resa beställs hos Kalmar Länstrafik, se kontaktuppgifter för serviceresor, till höger. För telefontider och övrig information, se Kalmar Länstrafiks webbplats.

Ansökan om färdtjänsttillstånd

Ansökan om tillstånd för färdtjänst och riksfärdtjänst gör du hos Kalmar Länstrafik, färdtjänstenheten. Kontaktuppgifter finns till höger på denna sida.

Mer information om serviceresor finns på Kalmar Länstrafiks webbplats. Där finns också de blanketter som behövs för att ansöka om färdtjänst.

Telefontider

Information om telefontider för servicetrafikens handläggare finns på Kalmar Länstrafiks webbplats. Se länken Information om serviceresor, till höger på denna sida.

Sidan granskad 2016-12-08

Kalmar Länstrafik

Beställning av närtrafik
Box 54
579 22 Högsby
Tel: 010-21 21 000
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Beställning av närtrafik

måndag-fredag 07:00 - 18:00
lördag-söndag  08:00 - 17:00

Telefonnummer för beställning av närtrafik: 010-21 21 000

Kalmar Länstrafik:s webbplats


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.