Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Vård och omsorg
 4. Omsorg om äldre

Omsorg om äldre

Målet för äldreomsorgen i Kalmar är att man ska kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv, ha inflytande och delaktighet i samhället och över sin vardag. Var och en ska kunna verka och åldras i trygghet och med bibehållen integritet, bemötas med respekt och värdighet samt ha tillgång till god vård och omsorg.

2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen vilket ger äldre personer ökade möjligheter till inflytande inom äldreomsorgen. I maj 2012 beslutade Kalmar kommun om de lokala värdighetsgarantierna som baseras på den nationellavärdegrunden och trädde i kraft den 1 decmber 2012. Garantierna gäller för de som bor i vård- och omsorgsboende eller har hemtjänst. Läs om garantierna i broschyren som du hittar via länken i högerspalten på denna sidan.
 
Kommunens insatser till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar omfattar

 • hjälp i hemmet (hemtjänst)
 • vård- och omsorgsboende
 • dagverksamheter 

Behovet prövas alltid enligt socialtjänstlagen.

Så här ansöker du:

Kalmar kommun har ett förenklat sätt att ansöka för dig som är över 75 år  för att få bistånd. Detta gäller insatserna städning, inköp, trygghetslarm, matdistribution och tvättpaket. Blankett samt anvisningar för detta hittar du till höger.

Om du vill göra en traditionell ansökan om hjälp i hemmet eller boende eller har frågor, kontakta biståndshandläggaren i ditt område eller fyll i blanketten som du hittar i blankettarkivet (länk  till höger). 

Avgift tas ut för den omvårdnad och service som personalen utför efter fattade beslut. Hur avgiften beräknas och vilka belopp som gäller kan du läsa mer om i avgiftsbroschyren. 

Rätten att överklaga

Om din ansökan om bistånd avslås helt eller delvis har du rätt att få ett skriftligt beslut med en motivering till beslutet. Efter det att du fått det skriftliga avslaget ska du inom 3 veckor lämna ett skriftligt överklagande till omsorgsförvaltningen eller till Södermöre kommundelsnämnd. I överklagandet ska följande framgå

 • vilket beslut det avser
 • varför beslutet är felaktigt
 • vilket beslut du anser vara det rätta
 • överklagandet ska vara daterat och underskrivet

Förvaltningen eller kommundelsnämnden kan, om du behöver, hjälpa dig att skriva ner överklagandet. Har du ett annat modersmål än svenska kan du skriva ditt överklagande på ditt modersmål.

Omsorgsförvaltningen eller kommundelsnämnden prövar om beslutet ska ändras. Ändras inte beslutet skickas ditt överklagande ihop med ett yttrande till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten prövar både laglighet och vad som är lämpligt beslut för dig och kan ersätta kommunens beslut med ett nytt. Om förvaltningsrätten ändrar kommunens beslut måste kommunen omedelbart verkställa det nya beslutet. Förvaltningsrätten skickar sitt domslut hem till dig.

Adressen till omsorgsförvaltningen är
Omsorgsnämnden
Box 848
391 28 Kalmar

Sidan granskad 2016-12-16

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.