Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Vård och omsorg
  4. Hemsjukvård

Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta dig till hälsocentralen kan du ha rätt till hemsjukvård. Kontakta din hälsocentral om du har behov av detta.

Du kan få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvård under lång tid.
Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Sjukvårdsinsatser

Sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskor men de kan ibland ge en undersköterska i uppgift att utföra sjukvårdsinsatser. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning.

Om du är beviljad hemsjukvård, kontakta kommunens sjuksköterska via kommunens kontaktcenter tfn 0480-45 00 00.

Bostadsanpassning

Behöver miljön förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för bedömning av lämpliga åtgärder.
Läs mer om bostadsanpassning på länken till höger.

Om du blir sjuk

Livshotande sjukdomar och skador

Ring 112 till SOS Alarm dygnet runt när det gäller livshotande sjukdomar och skador. Personalen på SOS Alarm kan ge dig råd medan du väntar på ambulans.

Sjukvårdsrådgivningen på telefon eller Internet ger dig råd om vård dygnet runt.

För sjukvårdsrådgivning dagtid, kontakta i första hand din hälsocentral.

Ring tfn 1177 dygnet runt om du behöver råd om vård. Du får svar på om det är något du kan göra själv eller om du behöver komma till sjuksköterska eller läkare.

Besök sjukvårdsrådgivningen.se på Internet när ditt ärende inte brådskar. Där finns information om sjukdomar, undersökningar, egenvård och mycket annat.

Kontakt med sjukvårdsrådgivning via texttelefon
Du som är döv eller hörselskadad kan ringa en rikstäckande sjukvårdsupplysning på texttelefon 020-33 00 00.

Sidan granskad 2016-08-12

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Information om vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.