Frågor och svar om snöröjningen i Kalmar

Serviceförvaltningen har ständig beredskap från november till mitten av mars för att underlätta framkomligheten på kommunens gator och vägar. Men 2 400 000 kvadratmeter vägar och cykelvägar ska plogas när snön kommer, så alla arbetar så snabbt det bara går. Här försöker vi besvara dina vanligaste frågor.

Din hjälp att undrlätta arbetet är värdefull.

Vanliga frågor om snöröjning

 • När kommer plogbilen?

  Plogbilen kommer. Exakt när är svårare att svara på. Vi börjar ploga bort snön när det har snöat 5 cm och snöfallet fortsätter. Målet är att de större vägarna ska ha röjts innan morgontrafiken. Först kör vi prioriterade gator, busslinjer, Kvarnholmen och prioriterade gång- och cykelleder. När det har snöat 10 cm och det fortsätter att snöa så röjs hela kommunen. Samtliga snöröjningsdistrikt ska snöröjas och vara klara inom 24 timmar efter snöfallets upphörande.Kommunen har förutom egna plogbilar ett stort antal entreprenörer som plogar gatorna för kommunens räkning.

 • Vem skottar gångbanan?

  Det är fastighetsägarens skyldighet att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda eller på annat sätt motverka halka på trottoarerna. Det är också fastighetsinnehavaren som ska sopa upp och föra bort sand från trottoaren. Snön ska läggas på den egna tomten och inte ut på gatan.

 • Vem skottar framför brevlådan?

  Det är ditt ansvar som fastighetsägare. Kommunen skottar inte framför brevlådan som ska stå i eller innanför tomtgräns. Det gäller även plats för sopkärl som ska tömmas.

 • Måste plogbilen lägga upp stora vallar vid tomtinfarterna?

  Ja, tyvärr. För plogbilen finns inget annat rimligt alternativ när vägen ska plogas. Vi kan inte heller beakta alla enskilda önskemål om sin infart. Att röja undan snön för din infart är ditt ansvar som fastighetsägare, även om snövallen har upptått efter plogbilen.

 • Varför plogas snön tillbaka när jag har skottat gångbanan utanför min tomt?

  Snön på vägbanan som plogbilen plogar bort måste ta vägen någonstans och av utrymmesskäl hamnar en del av snövallen på gångbanorna. Fastighetsägaren ansvarar för att skotta och halkbekämpa för gående mellan den upplogade snövallen och tomtgränsen.

 • Varför ska jag inte parkera på gatan om det har snöat kraftigt?

  Att snöröja på gator med mycket bilar är svårt. Bäst är om du parkerar på fastighetsmark eller där det redan är plogat. Respektera den parkeringstid som gäller och den tillfälliga skyltning som kan förekomma vid större snöröjningsinsatser.

  För att underlätta snöröjning kan tillfälliga p-förbud införas på parkeringar.

  Insnöade bilar som uppenbarligen inte följer gällande parkeringstider riskerar att bötfällas och bogseras bort enligt lagen om flyttning av fordon.

 • Vem har ansvaret för fallande istappar och snöras?

  Du som fastighetsägare är ansvarig för att omedelbart ta bort istappar och förhindra snöras från din fastighet. Det räcker inte med att sätta upp en varningsskylt eller spärra av trottoaren, arbetet ska påbörjas utan dröjsmål.

 • Var hittar jag sand till min gångbana?

  Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymme utanför din fastighet.

  Mindre mängder sand kan hämtas gratis i sandlådor vid:

  • Vid parkeringen, Grindängsvägen 4B
  • Rockneby, vid återvinningsstationen
  • Läckeby, vid återvinningsstationen
  • Lindsdal centrum, Kanngjutarvägen
  • Lindsdal, vid återvinningsstation Nils Holgerssons väg
  • Lindsdal, vid återvinningsstation Husmorsvägen
  • Smedby, vid återvinningsstation Tingby
  • Smedby, vid återvinningsstation Krooks väg
  • Rinkabyholm, vid återvinningsstation
  • Trekanten, vid återvinningsstation
  • Ljungbyholm, vid återvinningsstation
  • Vassmolösa, vid återvinningsstation Allans Livs
  • Tvärskog, vid återvinningsstation
  • Påryd, vid återvinningsstation
  • Hagby, vid återvinningsstation
  • Halltorp, vid återvinningsstation
 • Vilka gator saltas och sandas?

  Saltning sker främst på huvudleder och bussgator. Gång- och cykelbanor samt branta backar etc halkbekämpas vid behov. Övriga gator halkbekämpas normalt inte.

 • När ska jag kontakta felanmälan?

  Snöröjningsinsatserna styrs av snötäckets djup, och innan snödjupet är uppnått påbörjas vanligtvis  ingen plogning.

  Synpunkter på snöröjningen, exempelvis om en gata har missats av plogbilen, tas emot via Tyck till-fliken uppe till höger.

 • Hur prioriteras snöröjningen i Kalmar utifrån ett jämställdhetsperspektiv?

  Kalmar kommuns planering av vinterväghållning är både jämställd och jämlik eftersom den utgår från trafikmönster hos gående, cyklister, bussåkare, bilister och så vidare. Regelbundet genomförda resvaneundersökningar beaktas som en del i arbetet för ett jämställt och jämlikt samhälle.

  Den senaste resvaneundersökningen visade att :

  • 70 % av kvinnorna samåker eller kör bil
  • 78 % av männen samåker eller kör bil
  • 4 % av kvinnorna cyklar
  • 3 % av männen cyklar
  • 14 % av kvinnorna åker buss
  • 7 % av männen åker buss

  Enligt kommunens målbeskrivning påbörjas snöröjningen vid 3-7 cm och fortsatt snöfall. Bussleder prioriteras, därefter huvudgator, tillfartsleder, Kvarnholmen, skolvägar samt gång- och cykelleder. Snöröjning sker samtidigt på bussleder, busshållplatser och gång- och cykelvägar.

Sidan uppdaterad 2011-11-21

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


 • Närtrafiken hämtar dig

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.