Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Resor och trafik
 4. Gator och vägar
 5. Hastighetsöversyn
 6. Vanliga frågor om nya hastighetsgränser

Frågor och svar om nya hastighetsgränser

Vanliga frågor om hastighetsöversynen

 • Varför införs nya hastighetsgränser?

  För att rädda liv! Hastigheten är avgörande för trafiksäkerheten. Både Trafikverket och kommunerna anpassar successivt hastigheten efter vägens säkerhetsstandard utifrån det våld som människokroppen tål och kan utsättas för vid ett enkelt misstag, exempelvis en avåkning. Det blir ett mer logiskt system som gör att vi kan skilja på säkra och farliga vägar samt anpassa hastigheten efter vägens säkerhetsstandard. Samtidigt räknar Trafikverket med att få en ökad förståelse för hastighetsgränserna när vi får möjligheten till tätare steg mellan dem. Därmed blir får vi större acceptans för hastighetsgränserna. Det handlar om att hitta en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö, tillgänglighet, framkomlighet, positiv regional utveckling och jämställdhet. I bedömningar av de nya hastighetsgränserna ingår därför även klimatpåverkan, buller och luftkvalitet.

 • När ska de nya hastighetsgränserna i Kalmar börja gälla?

  Omskyltning i Lindsdal gjordes vintern 2013. Rinkabyholm och Smedby gjordes våren 2014, norra Kalmar våren 2015 och södra Kalmar våren 2016.

 • Vilka vägar och gator kommer att få ändrade hastighetsgränser?

  Kalmar kommun har beslutat att i all tätortstrafik inne i bostadsområden ska högst 30 km/tim gälla. En del gator får även Trafikverkets nya hastigheter 40 respektive 60 km/h.

  Här hittar du kartor på de gator som nya hastighetsgränser.

  Hastighetsöversyn

 • Hur påverkas miljön i tätorten av nya hastigheter?

  Trafikverket räknar med att förändringarna i tätort förutom trafiksäkerhetsvinster ger miljövinster i form av bättre luftkvalitet, färre partiklar och mindre buller.

  Hastigheten påverkar klimatet, luftkvaliteten och hur många som utsätts för buller. Ju högre hastighet desto mer överskrids miljökvalitetsnormer och riktvärden för buller och ökar utsläppen av koldioxid. Om alla trafikanter respekterade hastigheterna i Sverige skulle koldioxidutsläppen minska med 700 000 ton per år. Det är ungefär lika mycket som 240 000 personbilar släpper ut på ett år. Att hålla hastigheten är ett enkelt sätt för var och en att bidra till att skona miljön. I snitt släpper varje svensk personbil ut dryga tre ton koldioxid per år (beräknat på 1 500 mil).

 • Vad betyder hastigheten för trafiksäkerheten?

  Konsekvensen för kroppen av att krocka i 90 km/tim är ungefär samma som att ramla ner från tionde våningen på ett hus. Risken för att dödas vid en olycka ökar till mer än det dubbla om du kör 110 km/tim istället för 90 km/tim. Risken att dödas om man som oskyddad trafikant blir påkörd i 30 km/tim är liten, en av tio dödas. Vid 50 km/tim ökar risken att dödas markant, åtta av tio dödas.

  Hastigheten är helt avgörande för konsekvenserna vid en olycka.

 • Hur mycket tid förlorar jag på att hålla hastigheten?

  Om du kör 100 km/tim på en väg som är skyltad 90 km/tim så blir din resa i praktiken cirka 40 sekunder snabbare för varje mil du kör. Om du kör i tio mil så vinner du bara cirka sju minuter.

 • Hur mycket pengar sparar jag på att hålla hastigheten?

  Hastigheten har betydelse för bränsleförbrukningen och därmed kostnaden för drivmedel. Att generellt köra tio km/tim för fort kan kosta cirka 1 000 kr per år bara i ökade bränslekostnader. Dessutom ökar däckslitage och flera andra underhållskostnader också. Kostnaden varierar mellan olika bilar, men det kostar alltid mer att köra fortare.

  Så här mycket kostar det att köra 1 500 mil (genomsnittlig årlig körsträcka) för en genomsnittlig bensindriven personbil och så stora blir utsläppen:

  Hastighet Årlig bränslekostnad i kr Kg koldioxid
  70 9 800 1 820
  80 10 500 1 960
  90 11 300 2 100
  100 12 100 2 270
  110 13 000 2 430
  120 14 100 2 630

  Källa: Trafikverket

 • Varför ska så många vägar skyltas om till 30 km/tim?

  Många anser att hatighetsbegränsningen 30 km/tim ska användas vid skolor, förskolor och där man själv bor. Man anser att man ska få köra fortare på andra ställen, men det man glömmer är att där bor ju andra människor.

  Förslaget med hastighetsbegränsningen 30km/tim föreslås därför på gator inom bostadsområden samt utanför skolor och förskolor där det finns mycket tät bebyggelse och mycket oskyddade trafikanter som gående och cyklister och där många bor i nära anslutning till gatan.

 • Föreslås 30 km/tim i bostadsområden för att barnen ska få leka fritt på gatorna?

  Nej, gatan är i första hand anpassad för trafiken det vill säga motorfordon, cyklar och gående etc. Som förälder är man ansvariga för sina barn och som trafikant är du skyldig att iaktta försiktighet i trafiken, så att olyckor kan förebyggas.

 • Varför sänker man inte hastigheten på den mest trafikerade vägen i Lindsdal; Kalmarvägen?

  Nu har politikerna i samhällsbyggnadsnämnden tagit beslut att sänka hastigheten på dessa tre vägar till 40 km/tim. Omskyltning i Lindsdal är klar och snart även i Rinkabyholm och Smedby.

 • Vad blir det för skillnad på hastigheterna i Kalmar jämfört med idag?

  Här finns en karta som visar skillnaderna.

  Hastighetsskillnader

Sidan uppdaterad 2013-05-10

 • Närtrafiken hämtar dig

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.