Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Resor och trafik
  4. Gator och vägar

Gator och vägar

Serviceförvaltningen ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar.

I vägnätet ingår även cirka 70 broar. Allt ifrån små gångtunnlar till längre broar, som Bragebron 131 meter lång och bron vid Logistikvägen, 123 meter lång.

Förvaltningen ansvarar även för gatubelysningen i Kalmar.

På landsbygden ansvarar Trafikverket samt enskilda vägsamfälligheter för vägunderhållet.

Vid fel på gator och belysning

Trasig asfalt, ojämna gångbanor, cykelvägar, vattensamlingar på gatorna, fel på gatubelysningen eller andra felaktigheter kan anmälas via felanmälningsformuläret till höger eller till Kalmar kommuns kontaktcenter.

Sidan granskad 2016-12-08

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.