Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Resor och trafik
 4. Cykel
 5. Drift och underhåll

Drift och underhåll

För att Kalmar ska upplevas som en bra cykelstad jobbar vi kontinuerligt och målmedvetet med såväl drift som underhållsåtgärder inom ramen för den budgetram som givits. I underflikarna till vänster beskrivs vissa delar lite djupare av de insatsområden som vi räknar upp här nedan. 

Löpande driftsinsatser

 • Snöröjning av cykelbanor och cykelparkeringar
 • Halkbekämpning med sand eller salt
 • Uppsopning av halkbekämpningssand och glaskross
 • Kantskärning för att hindra att gräs växer in över asfaltytan
 • Klottersanering i gång- och cykeltunnlar
 • Ogräsbekämpning längs kantsten
 • Tillsyn och justering av cykelvägvisningsstolparna och skyltarna liksom annan cykelskyltning
 • Tillsyn, justering och reparation av pollare, bilspärrar och liknande
 • Tillsyn och reparation av de kommunala cykelluftpumparna
 • Byte av lampor i armaturer (ligger delvis utanför kommunens organisation)
 • M.m.

 

 • Planerat underhåll
 • Mindre omasfalteringar efter ledningsdragningar och liknande
 • Större omasfalteringar p.g.a. åldersslitage eller skador
 • Vid behov repareras först vägkroppen före omasfaltering om det är tjälskador, körskador eller rotuppträngningar
 • Underhållsåtgärder på broar och gång- och cykeltunnlar
 • Förbättringar av vägmarkeringar (linjer och symboler)
 • Utbyte av armaturer (ligger delvis utanför kommunens organisation)
 • M.m.

Sidan granskad 2016-12-08

Felanmälan cykelvägar

Grop i vägen? Glaskross? Grenar som hindrar?
Felanmäl så åtgärdar vi!
Tel: 0480 - 45 00 00 (dagtid)
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Felanmälan (formulär)

 • Närtrafiken hämtar dig

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.