Cykelräkning

På nio utvalda platser runt om i Kalmar mäter vi hur många som cyklar. Merparten av mätpunkterna ligger i Kalmars centrala delar, eftersom det rör sig väldigt många människor här varje dag, och ett par av punkterna ligger i utkanten av staden för att få en bättre bild av de mer långväga cykelströmmarna. Se kartan under ”Mer information” till höger.

När mäter vi?

Vi mäter dygnet runt, året runt.

Hur mäter vi?

Mätstationerna är uppsatta på våra vanliga belysningsstolpar och mäter cyklisterna med hjälp av radarteknik. Vid Hansabron mäter vi med nedfrästa, induktiva slingor och där har vi också en publik cykelbarometer som visar resultatet på plats.

Bild på en cykelmätare.

Radarmätare på lyktstolpe.

invigning blomma

Cykelbarometern vid Hansabron under invigningen.

Statistik

Klicka på länken ”Årsrapport maj 2012 - april 2013” under ”Mer information” till höger så får du en sammanställning av första årets resultat.  Du kan också klicka på de två övriga länkarna som visar antalet cykelpassager på de olika mätplatserna under bl.a. gårdagen.

Varför mäter vi?

Cykelmätningarna ska ge bättre underlag när beslut ska tas om vilka vägar som ska prioriteras vid vinterväghållning, beläggningsåtgärder, vilka felande länkar som ska byggas bort och så vidare.

Politikerna behöver underlag när de sätter olika mål för kommunen. Det nuvarande målet är att cykeltrafiken ska öka med 15 procent mellan åren 2012 och 2015.

cykelstatistik

Så här ser statistiksidan ut för cykelbarometern vid Hansabron. Klicka på länken till höger under ”Mer information” för att få fram den.

Sidan granskad 2017-04-12

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.