Cykelvett

För att göra livet säkrare för dig som cyklist samt för dina medtrafikanter behöver du känna till de regler som berör dig.

Längre ned ser du vad de viktigaste skyltarna innebär för dig som cyklist.
I underflikarna till vänster hittar du mer information om olycksstatistik och om vintercykling.

Vi har samlat goda råd och lagar i dokumentet ”Cykelvett” (se länken till höger under ”Mer information”) där du kan läsa mer om följande: 

 Här ska du cykla

En bana för cyklar och mopeder (klass II). Om cykelbana finns vid sidan av väg bör du använda cykelbanan. Som cyklist har du väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Gemensam bana för gående, cyklar och mopeder (klass II). Cyklister och mopeder färdas på höger sida och gående till vänster. Som cyklist har du väjningsplikt när du kör in på en väg.

 


Banan är delad i två fält, ett för gående och ett för cyklar och mopeder (klass II). Som cyklist har du väjningsplikt när du kör in på en väg.

 

Här ska du inte cykla


Förbud mot all fordonstrafik, men du får leda cykeln. 

  

 

Förbud för all fordonstrafik att köra in på vägen, men du får leda cykeln.

 

 

Förbud mot cykel- och mopedtrafik, men du får leda cykeln.

 

 


All fordonstrafik förbjuden, men du får leda cykeln. Tänk på att en trottoar är en gångbana.

 

Här får du cykla


Cyklar får färdas här liksom mopeder (klass II). Övriga motorfordon är förbjudna.

 

vuxen barn gå skyltCyklar får färdas på en gågata om inte en tilläggsskylt anger ett förbud. Högsta hastighet är gångfart. Cyklister har väjningsplikt mot gående.

 

 

Bilar och cyklar får färdas här. Högsta hastighet är gångfart. Cyklister och bilister har väjningsplikt mot gående. 

 

Här ska du se upp


Pilarna visar åt vilket eller vilka håll det är tillåtet att cykla. Alla andra riktningar är förbjudna.

 


Här ska du ge företräde för trafik på den korsande vägen, men du behöver inte stanna cykeln.

 

  
Förare på vägen har väjningsplikt mot gående, men inte mot cyklister! Även cyklister har väjningsplikt mot gående som har gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället.

 

 

Sidan granskad 2016-12-20

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.