Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Resor och trafik
 4. Cykel
 5. Trafikplanering för cykel

Unika Kalmar satsar på cyklister

En bred satsning på Kalmar som cykelstad pågår och grundförutsättningarna är goda: Större delen av staden ligger inom bekvämt cykelavstånd (max 25 minuter) och är måttligt kuperad. På landsbygden, i Möre, är strategin att långsiktigt etablera ett sammanhållet vägnät för cyklister genom kommunen. Genom ett cykelvägnät som förbinder hav, stad och land tillgängliggörs de unika miljöer som Kalmar erbjuder.

Flera projekt för att förbättra cykelvägarna

På trafikavdelningen bevakas cykelfrågorna i detaljplaner och i olika byggprojekt.

När Kalmar cykelstad satte upp cykelvägvisning i Kalmar blev det blivit tydligt var cykelvägnätet inte är sammanhängande, det vill säga där det saknas länkar. Där har projektet fått riktade pengar de kommande åren att bygga bort så kallade felande länkar.

Under 2015 planeras följande: 

 • Byggnation Fölehagsvägen – cirka 100 m från cirkulationen förbi husvagnsfirman
 • Byggnation Slöjdaregatan – cirka 200 m
 • Byggnation Tullslätten (förbi huvudbiblioteket) – cirka 100 m
 • Byggnation Koltrastvägen – 190 meter
 • Byggnation Granvägen – 160 meter
 • Projektering och eventuellt byggnation av Mörevägen-Ångloksleden – cirka a 500+500meter
 • Projektering och eventuellt byggnation av ny förbindelse mellan Smedby-Rinkabyholm - cirka 750 meter
 • Projektering Falkenbergsvägen
 • Projektering Smedbyvägen

Dessutom har kommunen flera andra byggprojekt som inkluderar gång- och cykelvägar, med egen finansiering, där ytterligare felande länkar byggs bort.

 • Esplanaden (saneringskostnader för gammal tjärasfalt har tillkommit och därför är läget ännu oklart).

År 2030 ska Kalmar vara en fossilbränslefri kommun vilket ställer ökade krav på hur vi utformar och rör oss i staden. Kalmars roll som regional motor kräver ett bättre och mer resurseffektivt transportsystem som dessutom tar stor hänsyn till klimatet. I Kalmar kommuns samrådsförslag till översiktsplan lyfter vi fram vikten av att utveckla förutsättningar för att kunna cykla. Särskild hänsyn tas till gång- och cykeltrafikanter samt resenärer med kollektivtrafiken. Om fler väljer att gå, cykla och resa kollektivt får vi bättre luft i staden, behagligare ljudnivå, mindre trängsel, ökad trivsel, mer utrymme för stadsliv, ökad säkerhet och en bättre folkhälsa.

Kort och gott innebär förslagen i översiktsplanen att…

 • …det ska vara lustfyllt att cykla
 • …det ska vara hög standard
 • …det ska vara genare färdvärd än med bil
 • …vi behöver växa inifrån och bli en tätare stad för att kunna underlätta vardagslivet
 • …vi når balans mellan trafikslagen.

Översiktsplanen i sin helhet går att läsa via länken till höger under Mer information.

Sidan granskad 2016-01-14

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.