Cykelparkering på Kvarnholmen

Cykla till shopping och nöjen på Kvarnholmen? Ja visst! Du parkerar gratis, slipper fundera på om parkeringstiden gått ut och bidrar inte med buller och avgaser.

Hur och var vi parkerar våra cyklar har stor betydelse för framkomligheten för andra trafikanter och fotgängare, inte minst dem med barnvagn eller rullstol. Tänk därför på att alltid parkera din cykel i cykelställen. Det underlättar för rörelsehindrade, för varutransporter och för de som vill sitta och njuta av folkvimlet, inte minst vid Kvastenhörnan på Kvarnholmen.

Var får man parkera?

Du får ställa din cykel på alla ställen där det finns en anordnad cykelparkering. På övriga ställen råder i princip parkeringsförbud, men vi tillämpar inte parkeringsövervakning med böter på samma sätt som för bilar. Om en cykel står så att den skapar problem för framkomligheten har vi dock rätt att flytta den till en bättre plats men det ska vara inom synhåll.

Hur länge får man parkera?

De allmänna cykelparkeringarna på Kvarnholmen är till för just dig som gästar Kvarnholmen för shopping och nöje eller i arbetet. Där är du välkommen att parkera några timmar, en hel dag eller t.o.m. över ett par nätter. I den stora cykelparkeringen vid resecentrum/järnvägsstationen är du välkommen att parkera din cykel i fyra veckor om du ska ut på en längre resa.

Cykelparkeringskontroller

Ett par gånger per år genomförs kontroller genom att en tidig morgon märka alla cyklar som stått parkerade över natten i de allmänna cykelställen.  Efter två veckor, alternativt fyra veckor när det gäller den stora cykelparkeringen vid Kalmar  Central (i samarbete med Jernhusen), tas de cyklar om hand som inte har använts under denna tid. Dessa förvaras sedan hos kommunen i tre månader. Om ingen ägare hört av sig tillfaller cykeln kommunen, enligt lagen om flytt av fordon. Cyklar som är i mycket dåligt skick, är övergivna och av ringa värde kan vi ta om hand direkt som s.k. fordonsvrak för omedelbar skrotning.

Varför gör kommunen detta?

Kalmar kommun satsar på att placera ut fler cykelparkeringar på Kvarnholmen och att de ska finnas på strategiska platser. Genom att kontrollera parkerade cyklar med jämna mellanrum kan vi frigöra platser till fler tillfälliga besökare och minska risken för att synskadade och varutransportörer får svårt att ta sig fram på t.ex. gågatorna. Boende på Kvarnholmen hänvisas att parkera på sina respektive innergårdar eller i förråd/källare.

Saknar du din cykel?

Saknar du din parkerade cykel så ska du alltid vända dig till polisen. Se kontaktuppgifter under fliken ”Saknad cykel”.

 

Sidan granskad 2016-11-25

  • Närtrafiken hämtar dig

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.