Tack för att du cyklar!

Detta är det sjätte året som Kalmar kommun publicerar ett cykelbokslut och det hjälper såväl media, politiken som intresserade kalmarbor att få inblick i utvecklingen och ökar möjligheten att kunna påverka densamma.

Cykelbokslut 2016

Kalmar har under 2016 tagit flera viktiga steg mot att bli en bättre cykelkommun och cykelstad. Läs mer om resultaten i 2016 års cykelbokslut här i pdf:en till höger.

Om du har frågor eller kommentarer runt Kalmar kommuns cykelarbete så ta gärna kontakt med oss via funktionen "Tyck till".

Sidan granskad 2016-12-08

Thomas Eidrup

Cykelstrateg
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 04 66
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.