Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Pågående och planerade arbe...
  4. Skogsvårdsåtgärder

Aktuella skogsvårdsåtgärder

Här redovisas större åtgärder i tätortsnära skogsområden. Det sätts även upp informationsskyltar vid de aktuella områdena.  Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 50 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de aktuella områdena. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen. 

 Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Naturvårdsinriktad gallring i Norrliden

Under hösten 2016 kommer ett skogsområde norr om Berga koloniområde att gallras. Det är ett fuktigt blandskogsområde med täta björkbestånd och en del äldre gran. Arbetet behöver göras medan marken är torr för att undvika körskador. Åtgärden är nödvändig för att skogens natur- och rekreationsvärden ska bestå och utvecklas. Generellt behöver träden mer utrymme för att utvecklas väl och inte dö i förtid. Långlivade och stormfasta trädslag som ek och tall prioriterar vi att behålla medan en stor del av granen avverkas. En variation mellan glesare och tätare partier eftersträvas för att gynna fågellivet. Arbetet utförs med skördare. Huvuddelen av riset tas bort, men området kommer troligen ändå att upplevas som lite stökigt en tid efter gallringen.

 Gallringsarbeten i norra Kalmar

Under hösten 2016 kommer flera skogsområden i norra Kalmar att gallras. Det handlar om normala skogsbruksåtgärder som behövs för att träden ska fortsätta att utvecklas bra. De aktuella områdena ligger i närheten av golfbanan och längs cykelvägen mellan Värsnäs och Lindsdal och består av planterad barrskog i olika åldrar.  Arbetet utförs med skördare.

 

  • Skogsavverkning

Sidan granskad 2016-11-25

Naturvård

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.