Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Pågående och planerade arbeten i Kalmar kommun

Pågående och planerade arbeten i Kalmar kommun

Just nu händer det mycket i Kalmar. Efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler är stor.

Alla större byggprojekt måste planläggas i förväg och ur demokratisk synvinkel är det mycket viktigt att de boende i området på ett tidigt stadium får vara med och påverka.

Kommunens serviceförvaltning ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar. I vägnätet ingår även cirka 70 broar. Allt ifrån små gångtunnlar till längre broar, som Bragebron 131 meter lång och bron vid Logistikvägen, 123 meter lång.

På landsbygden ansvarar Trafikverket samt enskilda vägsamfälligheter för vägunderhållet.

 • Mätningsingenjör

  Byggprojekt, planerade

  Info: Vi planerar för att Kalmar ska kunna växa och utvecklas. Här hittar du information om planerade byggprojekt runt om i kommunen.

 • 20090407 043a

  Gator och vägar

  Info: Kommunens serviceförvaltning ansvarar för byggande, drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar.

 • P5050205

  Riksvägar

  Info: Ny förbifart Rinkabyholm.

 • Skogsavverkning

  Skogsvårdsåtgärder

  Info: Kalmar kommun kommer att genomföra gallringar i några tätortsnära skogsområden. Arbetena utförs av externa entreprenörer.

Sidan uppdaterad 2013-02-11

 • Vattensmart
 • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.