Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Social service
  4. Kalmar mot droger

Kalmar mot droger

Flicka som tar emot cannabis

Till dig som är förälder

Bra att veta om Cannabis - Till dig som är förälder till barn i tonåren (broschyr framtagen i samarbete med Polisen i Kalmar.)

Till föräldrainformationen på vår hemsida

Om Kalmar mot droger

Bakgrund

När det kom signaler från föräldrar, ungdomar, fritidsgårdar och skolan som visade på ett ökat missbruk och en förändrad attityd till droger bildades 2001 Kalmar mot droger. Kalmar mot droger är ett åtgärdspaket för att stoppa och långsiktigt förhindra drogmissbruk bland ungdomar i Kalmar. Utvecklingsarbetet bedrivs gemensamt mellan socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen, Södermöre kommundelsförvaltning och Polisen.

Vi arbetar förebyggande

Vi tror att alla ungdomar någon gång under sin tonårstid kommer i kontakt med alkohol, narkotika, tobak eller doping. Därför är det viktigt att våra ungdomar är rustade med argument så att de klarar av att säga nej när tillfället kommer. Det är vår uppgift att ge våra ungdomar denna stabila grund att stå på. Kalmar kommun arbetar med förebyggande ANDT-arbete bl.a. mot barn och ungdomar, krogar, mödravård och träningsanläggningar.

Bruket av beroendeframkallande medel påverkar hälsan. Missbruk och beroende av alkohol, narkotika, doping och tobak kan ge mängder av olika medicinska, psykologiska och sociala skador både för brukaren själva samt andra. Inte sällan är det samma personer som utgör riskgrupp för t.ex. alkohol och narkotika. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet bör därför behandlas i ett sammanhang för att bli effektivt .

Arbetet inom ANDT, Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak i Kalmar Kommun utgår från målområde 11 inom statens folkhälsomål och regeringens åtgärdsprogram. Förutom Statens folkhälsoinstitut finns flera andra aktörer inom detta prioriterade målområde för folkhälsan. Dels andra myndigheter, men framförallt kommuner, landsting/regioner, länsstyrelser, frivilligorganisationer spelar en viktig roll i det förebyggande hälsofrämjande arbetet.

Överbegripande mål

Vårt samhälle ska vara fritt från narkotika och doping, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

 

 

Logotyp Kalmar mot droger

Sidan granskad 2016-05-31

Kjell Lindberg

Drogsamordnare
Socialförvaltningen
Besöksadress Nygatan 36
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 01 71
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.