Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Social service
 4. Frivillig i Kalmar

Frivillig i Kalmar

I Kalmar är det många som engagerar sig ideellt, både inom kommunens verksamheter och i föreningar och organisationer.

Att vara frivillig ger dig, utöver att du gör en god insats, ökad kunskap och kompetens, sociala nätverk, meriter och kontakter i arbetslivet. Forskning visar att de som engagerar sig ideellt mår bättre än andra.

 • Du som är ungdom eller studerande kan som frivillig få erfarenhet och insyn i verksamheter som du är intresserad av att arbeta med i framtiden.
 • För dig som står utanför arbetsmarknaden, är vardagsledig eller pensionär, kan ett frivilliguppdrag betyda sociala kontakter med andra människor.
 • För dig som är potentiell uppdragsgivare ger frivilliga din verksamhet och/eller organisation nya möjligheter, nytänkande, resurser och kompetens.

Om du vill göra en insats är du välkommen att vända dig till kontaktcenter så lotsar de dig till kontaktperson på respektive förvaltning. Frivilliguppdragen sker ideellt, det vill säga utan betalning. Inom kommunen finns det även socialt arbete där du kan få viss ersättning. Det ställer andra krav på dig än vid övriga frivilliguppdrag. Vid vissa insatser krävs utdrag ur belastningsregistret samt underskrift om tystnadslöfte. I Kalmar kommun är du som frivillig försäkrad.

 • Vill du engagera dig i en förening eller ta del av föreningsregistret?

  Kontakta föreningsservice om du vill ha hjälp med att söka bidrag och fonder, eller om du vill starta en förening. Föreningsservice finns till för att stödja och utveckla föreningar i Kalmar kommun. Här hittar du också vårt föreningsregister.

 • Vill du göra en insats för äldre?

  Besök Tic-husets frivilligverksamhet. Vi förmedlar kontakt mellan de som vill ge eller ta emot frivillig social omsorg i form av sällskap vid promenader, samtalspartner, följa med till läkare/tandläkare, följa med och handla, sällskap till bio, teater, fotboll etc., stödperson i anhöriggrupp eller vara värd vid trivselträffar.

 • Vill du göra en insats vid Träffpunkt Frikadellen i Lindsdal?

  Här finns det möjlighet till social samvaro. Vi förmedlar kontakt mellan dig som vill ge eller ta emot frivillig hjälp i form av sällskap vid promenader, samtalspartner, följa med till läkare/tandläkare, stödperson i anhöriggrupp, värd vid trivselträffar, följa med och handla eller som sällskap till bio, teater, fotboll.

 • Vill du engagera dig vid evenemang?

  I Kalmar duggar kultur- och idrottsevenemangen tätt. För att göra dessa evenemang möjliga krävs engagerade volontärer inom många olika områden.

 • Vill du göra en insats för renare kust och god vattenstatus?

  Kustmiljögrupper har under de senaste åren lett till en kraftsamling där tjänstemän och volontärer arbetar aktivt med att åtgärda och underhålla stränder och våtmarker nära kusten.

 • Vill du finnas som stöd vid läxhjälp?

  Läxhjälpare är trygga vuxna i skolan. Kontaktcenter lotsar dig vidare.

 • Läxhjälp - Röda Korset

  Dagens samhälle ställer allt högre krav på skolgång och utbildning. Skolans resuser räcker inte alltid till.

 • Rotary - Vuxna i skolan

  Sedan 2002 deltar medlemmar i Kalmar Rotaryklubb i undervisningen och under raster som som stöd för elever och lärare vid Kalmarsundsskolan. Detta sker 4 dagar i veckan, måndagar till torsdagar, skolåren igenom. Klicka på projekt.

 • Vill du bli familjehem?

  Vi söker familjer som har en stabil situation och ett stort hjärta, och som kan tänka sig att öppna sitt hem för en till. Vi behöver familjer av olika slag och med olika erfarenheter. Som familjehem får du möjlighet att hjälpa barn och unga.

 • Vill du bli kontaktperson?

  Att vara kontaktperson innebär att du träffar ett barn eller en ungdom som av sociala skäl behöver extra stöd. Uppdragets innehåll kan variera, men det handlar oftast om att göra vanliga saker tillsammans, som att träna, ta en fika eller gå på bio. Tanken är att du ska fungera som något av en förebild och "vuxen kompis".

 • Vill du bli kontaktperson till person med funktionsnedsättning?

  För att bli kontaktperson måste du ha ett stort engagemang och intresse för andra människor. Du behöver ingen speciell utbildning för uppdraget. Du får ett arvode och en ersättning för dina omkostnader. En av de viktigaste uppgifterna för kontaktpersonen är att hjälpa till att bryta den enskildes isolering genom samvaro och olika aktiviteter. Kontaktpersonen får råd, stöd och handledning.

 • Vill du göra en insats som god man, förvaltare eller förmyndare?

  Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sina intressen, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

 • Vill du hjälpa till vid krissituationer?

  Frivilliga resursgruppen hjälper till vid kriser i samhället och arrangerar kurser om civil hjälpverksamhet.  

 • Vill du bli mentor för nyanlända personer eller familjer som har kommit till Sverige?

  För att göra det lättare för nyanlända och andra migranter att bekanta sig med svensk kultur och svensk vardag har Röda Korset och Kalmar kommun tillsammans startat en integrationsverksamhet - Mentor till Mentor. Mentorer erbjuds möjlighet till socialt samhällsengagemang, erfarenhetsutbyte med andra kulturer, utbildning, handledning och nätverk.

 • Vill du göra en insats i det brottsförebyggande arbetet i nära samarbete med polisen?

  Volontärverksamhetens syfte är att minska brottsligheten, öka tryggheten samt fungera som en naturlig länk mellan medborgare och polisen. Exempel på uppdrag kan vara att delta vid polisiära informationskampanjer, bistå polisen vid olika evenemang eller trafikinsatser, nattvandringar med mera.

 • Sök frivilliguppdrag via Volontärbyrån:

  Volontärbyrån gör det enkelt för volontärer och ideella organisationer att hitta varandra. Hos oss kan du söka, bevaka och göra intresseanmälan till de 100-tals volontäruppdrag som frivilligorganisationer i hela Sverige söker volontärer till.

 • Vill du göra en insats via Kalmar Stadsmission?

  Kalmar Stadsmission stödjer och hjälper människor som befinner sig i utsatta livssituationer. Verksamheten bedrivs mitt i vardagen, från akut hjälp till strukturerat förändringsarbete. Som frivillig kan du hjälpa till med matlagning, lager- och butiksarbete i vår Second Hand och i Garderoben, städning, skramla bössa, möblera inför ett arrangemang, sätta upp affischer, lottförsäljning eller bara...

 • Vill du göra en insats via Kvinnojouren?

  Kvinnojouren arbetar aktivt med att stödja och hjälpa kvinnor i utsatta situationer. Idag har verksamheten ett 20-tal jourkvinnor som arbetar ideellt.

 • Vill du göra en insats via Brottsofferjouren?

  BOJ erbjuder stöd, vägledning och information till brottsoffer. Som stödperson får du utbildning och handledning.

 • Vill du bli volontär via Kumulus?

  Är du mellan 18-30 år och vill göra något annorlunda? Vill du bo i ett annat land, lära dig ett nytt språk och samtidigt få internationell erfarenhet som du kan ha nytta av hela livet? Då är europeisk volontärtjänst något för dig!

Sidan uppdaterad 2014-06-10

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


 • Vattensmart
 • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.