Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Social service
  4. Dödsfall och begravningar

Dödsfall och begravningar

När någon närstående avlider ställs du som anhörig inför många praktiska frågor kring exempelvis begravning och dödsboanmälan. Här kan du få mer information om vad som gäller och vad du bör tänka på.

Begravning

1. Om du väljer att själv ordna med begravning/avskedsceremoni för din anhörige ska först ett dödsbevis/läkarintyg skickas in till Lokala skattemyndigheten av läkaren som intygat dödsfallet. Kontakta även Begravningsverksamheten i Kalmar Pastorat, telefon nr 0480-42 14 09 för bokning av tid och plats för avskedsceremoni.

2. Om du önskar få hjälp med att ordna begravningsceremoni och det som behövs inför begravning av din anhörige kan du kontakta en begravningsbyrå som mot avgift hjälper till efter dina önskemål.

Broschyren ”Om begravning” med närmare information finns att hämta hos Kalmar Pastorat begravningsverksamheten, Södra Vallgatan 25 i Kalmar. Telefon 0480-42 14 09.

Dödsboanmälan

När en närstående har avlidit och om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter, kan du göra en dödsboanmälan. Det är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. För dödsboanmälan gäller att den avlidne inte får efterlämna någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Boutredning

Om det inte finns några arvingar till den som avlidit kan du vända dig till socialförvaltningen som hjälper till med dödsboutredningar och tar hand om dödsbon som saknar kända delägare samt lämnar in dödsboanmälan till Skatteverket.

Begravningsombud

Svenska Kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten i Sverige förutom i Stockholm och Tranås där kommunen har huvudansvaret.

Om du inte är medlem i Svenska kyrkan, vem bevakar din rätt till begravningshjälp? Begravningsombudet representerar dig som inte tillhör Svenska Kyrkan och är bland annat diskussionspart/medlare om problem skulle uppstå i samband med frågor som rör begravning.

Från och med årsskiftet 2000 när kyrka och stat skildes åt, finns begravningsombud i varje kommun. Ombudets uppgift är att i första hand granska kyrkans redovisning beträffande den av pastoratet fastslagna begravningsavgift som gäller för alla som är folkbokförda och betalar skatt i Sverige. Avgiften ska täcka huvudmannens (Svenska Kyrkans) kostnader som är direkt hänförbara till begravningsväsendet. Avgiftens storlek framgår av din skattsedel.

Sidan granskad 2016-01-25

Begravningsombud

Kerstin Edvinsson
0480-858 50 eller 070-465 46 04
granskar församlingarna i Kalmar
 
Allan Karlsson
0480-605 90 eller 070-376 29 05
granskar församlingarna i ytterområdena

 

Begravningsförrättare

Roger Kaliff,     0480-243 58

Nasim Malik, 0480-47 90 36


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vattensmart
  • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.