Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Social service
  4. Socialtjänst
  5. Familjerätt
  6. Vårdnad, boende och umgänge

Samarbetssamtal

Samtalen på Familjerätten syftar till att föräldrarna skall kunna samråda kring barnet och gemensamt fatta nödvändiga beslut rörande t ex vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrarna och samtalsledarna planerar gemensamt samtalens syfte och innehåll. Vi träffar föräldrarna tillsammans eller enskilt. Ibland träffar vi också barnen. Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Juridiskt bindande avtal kan skrivas rörande vårdnad, boende och umgänge. Barnets behov och rättigheter blir tillgodosedda och respekterade i överenskommelsen.

Samarbetssamtalen är frivilliga och kostnadsfria och omfattas av de sekretessbestämmelser som gäller i socialtjänsten i övrigt.

 

Sidan granskad 2016-09-27

Familjerätt

Socialförvaltningen
Besöksadress: Fabriksgatan 31
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 08 91
Fax: 0480-45 09 69
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Rådgivningstelefon 0480-45 08 83

Telefontid:
måndag: 10:00-11:30
onsdag: 13:00-14:30
fredag: 10:00-11:30


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.