Faderskap

När ett barns föräldrar inte är gifta med varandra, ska faderskap fastställas. Detta för att barnet ska få en juridisk samhörighet med fadern. Denna faderskapsbekräftelse görs av familjerätten.

När barnet är fött får familjerätten meddelande från Skatteverket. Handläggare på Familjerätten skickar då ett brev till modern och ber henne höra av sig och beställa en tid. I samband härmed meddelas skriftlig information om gemensam vårdnad.

Om de blivande föräldrarna föredrar att komma till familjerätten före förlossningen går det också bra.

När det är oklart vem som är fadern

I vissa fall, om det finns tveksamheter kring faderskapet kan en utredning behöva genomföras.

Läs mer om gemensam vårdnad under mer information i högerspalten.

Sidan granskad 2016-09-27

Faderskap

Gunnie Norén
Socialförvaltningen
Fabriksgatan 31
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 08 91
Fax: 0480-45 09 69
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.