Adoption

Att adoptera betyder att ta emot ett barn som sitt eget. Vanligast är internationella adoptioner, men i undantagsfall förekommer även nationella adoptioner. För att få adoptera som par krävs att du är gift eller har ingått partnerskap och att du har fyllt 25 år. Det är möjligt att få adoptera ensam. Den rekommenderade övre åldersgränsen är 42 år.

För att få ta emot ett adoptivbarn krävs ett medgivande från socialnämnden. Beslutet grundar sig på en utredning, som görs av familjerätten. Det krävs också att du gått en utbildning för blivande adoptivföräldrar. Utbildningen anordnas av familjerätten.

Det finns flera auktoriserade organisationer som arbetar med internationella adoptioner. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) ansvarar för auktorisationen. Läs mer på deras hemsida, länk finns under mer information till höger på den här sidan.

Sidan granskad 2016-09-27

Familjerätt

Socialförvaltningen
Besöksadress: Fabriksgatan 31
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 08 91
Fax: 0480-45 09 69
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Rådgivningstelefon 0480-45 08 83

Telefontid:
måndag: 10:00-11:30
onsdag: 13:00-14:30
fredag: 10:00-11:30


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Krisberedskapsveckan
  • Vattensmart

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.