Familjehemsutbildning

för er som är nyfikna på att bli familjehem

Kommunerna i Kalmar län erbjuder gratis deltagande i ”Ett hem att växa i”, en grundutbildning på åtta kurstillfällen. Familjehemsutbildningen riktar sig i första hand till er som funderar på att bli familjehem/jourhem eller precis påbörjat ett uppdrag. Ni måste inte ha bestämt er för att bli familjehem för att gå utbildningen.

Familjehemsutbildningen ”Ett hem att växa i”

Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och innehåller både teoretiska och praktiska avsnitt med möjlighet till diskussion och reflektion. Målsättningen är att alla som blir familjehem i Sverige ska ha likvärdig utbildning så att alla placerade barn och ungdomar får en så god vård och omsorg som möjligt. Utbildningen hålls av två utbildare som antingen är erfarna socialsekreterare, familjehemssekreterare eller en familjehemsförälder.

 Att bli familjehem är ett stort beslut som föregås av en process i hela familjen och vi ser gärna att båda makarna/samborna deltar i utbildningen om ni är ett par. Om ni har barn ska de inte delta.

 Kursen omfattar följande åtta teman:

  • Familjehemsvården och de placerade barnen
  • Ett uppdrag i samverkan med barnen i fokus
  • Att stödja barns behov av närhet, anknytning och omsorg
  • Skolgång och hälsa
  • Att hantera kriser, separationer och förluster
  • Livslånga relationer och ursprungsfamiljens betydelse
  • Att vägleda och fostra
  • Vardagen i familjehemmet

 Mellan träffarna läser ni ett kapitel i kursboken som vi sedan går igenom och samtalar om tillsammans. Det kommer att ges utrymme för era frågor och funderingar - det är det viktigaste!

 Innan kursstart vill vi träffa er vid ett hembesök. Vi inhämtar även, efter samtycke från er, utdrag från bland annat Polis- och Kronofogdemyndighetens register.

Kursstart i Kalmar våren 2016

Kursstart är den 18 februari med sista anmälningsdag den 5 februari.

 Välkommen att höra av er till Familjehemsenheten som ni når via Kalmar kommuns kontaktcenter tfn 0480-45 00 00. Ni kan också anmäla ert intresse via intresseanmälan och skriv att ni är intresserad av att gå utbildningen.

Utbildningen hålls även på andra platser i länet, några på dagtid, några på kvällstid och några som inkluderar heldagar lördagar. Förhoppningen är att alla intresserade ska kunna hitta en utbildning som passar i tid och avstånd.

Sidan granskad 2016-01-07

Familjehemsenheten

Socialförvaltningen
Besöksadress: Nygatan 36
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

  • Vattensmart
  • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.