Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Social service
 4. Konsumentrådgivning
 5. Vanliga frågor om konsumenträtt

Vanliga frågor om konsumenträtt

Lista

 • Har man inte alltid bytesrätt?

  Nej.

  Man kan inte ta för givet att man har rätt att byta en vara som är felfri. Det kan däremot bli aktuellt med byte om det är fel på varan.

 • Har man inte alltid två års garanti?

  Nej.

  Garanti är en frivillig åtgärd från näringsidkarens sida. Garantier kan vara olika länge och omfatta olika saker. Under garantitiden slipper konsumenten att bevisa att felet inte beror på honom/henne. Däremot har man enligt t.ex. Konsumentköplagen rätt att klaga på fel i varan upp till tre år efter köpet.

 • Har man inte alltid öppet köp?

  Nej.

  Öppet köp är en frivillig åtgärd från näringsidkarens sida. Det finns ingen lagtext som ger konsumenten rätt till öppet köp. Ifall det finns en överenskommelse om öppet köp, så bör det noteras på kvittot.

 • Har man inte alltid ångerrätt?

  Nej.

  Ångerrätten finns inskriven i Distans- och hemförsäljningslagen och i Konsumentkreditlagen. Den gäller under vissa omständigheter. Men i andra fall gäller normalt sett ingen ångerrätt. Då gäller snarare "Avtal är avtal och avtal skall hållas". 

 • Kan ett svårbegripligt avtal tolkas till konsumentens fördel?

  Ja.

  Se t.ex. ARN om detta Se även Avtalsvillkorslagen 10§.

 • Skall firman få tre chanser på sig att laga samma fel?

  Nej.

  Efter två misslyckade reparationsförsök får det vara nog. Se t.ex. detta referat från ARN. Citat: "Om ett fel återkommer efter två avhjälpningsförsök bör köparen i regel kunna vägra att gå med på fler försök."

 • Har man ibland rätt att hålla inne betalningen?

  Ja.

  Om man t.ex. har avtal om en löpande tjänst (exempelvis internetuppkoppling) och tjänsten inte fungerar, så har man rätt att hålla inne betalningen till dess att tjänsten åter fungerar. Se t.ex. Konsumenttjänstlagen 19§ och Konsumentkreditlagen 29§. Enkelt uttryckt: man skall inte behöva betala för ingenting.

 • Måste en bruksanvisning vara på svenska?

  Både ja och nej.

  Om varan är en vanlig produkt avsedd för det stora konsumentkollektivet kan man kräva en bruksanvisning på svenska. Om varan däremot är avsedd för en ytterst begränsad kundkrets (t.ex. experter inom ett begränsat område) kan man få nöja sig med en bruksanvisning på exempelvis engelska.

 • Hur länge gäller ett presentkort?

  Det beror på.

  Om det inte står angivet hur länge det skall gälla, så skall det gälla i tio år. Annars bestämmer den som utfärdar presentkortet hur länge det skall gälla.

 • Skall jag som konsument behöva kontakta tillverkare?

  Nej!

  Jag har som konsument normalt sett inget avtal med tillverkaren. Jag har ett avtal med den butik el. motsv. som har sålt varan. Om varan går sönder, så skall jag som konsument inte behöva ha någon kontakt med tillverkaren. Att butiken hänvisar kunder dit är ett ofog. Det är butiken som får "ta fajten" med tillverkaren.

Sidan granskad 2016-03-30

 • Vattensmart
 • Du kommer väl ihåg lyset - Syns du inte finns du inte

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.