Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Social service
  4. Budgetrådgivning

Budgetrådgivning

Kostnadsfri ekonomisk rådgivning under sekretess.

Budgetrådgivning - När du behöver hjälp med att planera hushållsekonomin

Om utgifterna alltid tycks vara högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få kontroll över ekonomin. Tillsammans går vi igenom dina inkomster och utgifter för de närmaste månaderna och ställer samman en budget, bland annat för att du skall kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten blir sedan ett verktyg för dig att hålla ordning på din hushållsekonomi.

Skuldrådgivning- När du har problem med att betala dina skulder

Vi kan tillsammans med dig se vilka möjligheter som finns för att förändra en svår privatekonomisk situation. Vi går igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över din skuldsituation. Du får hjälp med att räkna ut om du kan betala, och i så fall hur mycket du kan betala på dina skulder varje månad. Vi kan ställa samman förslag till betalningsuppgörelser för att få överenskommelser med alla som du har skulder till.

Skuldsanering - När du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan, om vissa förutsättningar är uppfyllda, få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogden. Vi går igenom förutsättningarna för en skuldsanering och hjälper dig eventuellt med att fylla i skuldsaneringsansökan. Om Kronofogden beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd hos oss under hela den femåriga skuldsaneringsperioden.

Sidan granskad 2016-09-27

Budgetrådgivarna

Socialförvaltningen, Box 834, 391 28 Kalmar
Besöksadress: Nygatan 36

Irene Svensson
Tel: 0480-45 08 21
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kjell Wikström
Tel: 0480-45 08 12
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.