Låg vattennivå kan ge problem med din enskilda brunn

Oftast är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det finns vatten i din brunn och att den håller rätt kvalitet.

Är det låga vattennivåer behöver man vara sparsam med vattnet även om man har egen brunn. Det kan behövas mycket nederbörd och kan ta lång tid innan nivåerna i grundvattnet är återställda. Låg vattennivå och inträngning av ämnen kan påverka vattenkvaliteten i brunnar (smak, lukt, färg). I extrema fall kan dock brunnen sina, och man behöver akut hjälp.

Vad kan jag göra om min brunn sinat?

  Kortsiktiga lösningar:
 • Fråga dina grannar om du kan få fylla på vattendunkar hos dem om de har vatten. Kanske går det att dra en slang från grannarnas brunn.
 • Fråga någon granne i närheten om denne kan hjälpa till och fylla på vatten i brunnen. Om de har boskap så har de kanske en vattencistern som de kör ut vatten i till sin boskap.
 • Hos serviceförvaltningen på Pumpen, Grindängsvägen, kan man fylla på egna dunkar med vatten.
 • Kontakta ett åkeri som har möjlighet att köra ut en tank med vatten för att fylla på brunnen med 8-10 m3. Det finns dock en viss risk att det blir grumligt vatten eftersom vatten i brunnen egentligen ska rinna till genom marken/sprickor i berget och inte komma uppifrån. Åkerierna tar ofta betalt per timme och tiden räknas från dess att bilen börja fyllas på, till bilen är tillbaka igen.

Långsiktiga lösningar

 • Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka så man bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.
 • Kan jag ansluta mig till kommunalt VA –kontakta Kalmar Vatten på telefon 0480-451200.
 • Borra/gräva ny brunn. Göte Karlssons brunnsborrning, Karlslunda brunnsborrning och Motala brunnsborrning är exempel på företag som kan hjälpa till.

Mer information hittar du på länkarna till höger.

Sidan uppdaterad 2017-05-04

Livsmedelsfrågor

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

 • Vattensmart
 • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.