Använd inte vatten från våra åar för att vattna fält och trädgårdar

Grundvattennivåerna i vår region är fortfarande låga. Även flödena i länets vattendrag är låga och hotar växt- och djurlivet i åarna. Använd därför inte åvatten för att vattna fält och trädgårdar.

En torr vinter och  försommaren påverkar många vattentjänster som vi är beroende av. Dricksvattenförsörjningen i Torsås, Nybro, Kalmar och på Öland är beroende av grundvattnet, som nu har sjunkit drastiskt. När nederbörden minskar är det bara sjöar och andra vattenmagasin uppströms som förser åarna med påfyllning.

Vattenbristen ställer till det för många djur och växter. Vid låg vattennivå ökar vattentemperaturen, både fiskleken och utvecklingen av insekter som utgör maten för fiskar och fåglar störs. Stillastående varmt vatten kan dessutom börja lukta och bakterier frodas i dessa miljöer.

 Exempel på åtgärder på kort- och lång sikt som hushåller med vatten för bevattning.

  • Spara regnvatten i vattentunna, bevattningsdamm etc.
  • Vattna enbart de växter som behöver vatten. Gräsmattan klarar torka.
  • Undvik att vattna mitt på dagen och vid kraftig vind.
  • Anlägg våtmark, bevattningsdamm etc. och se över dräneringssystemet.

 Följ kampanjen Vattensmart och hitta spartips på facebook.com/vattensmart

Sidan uppdaterad 2017-05-04

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vattensmart
  • Giftfri trädgård

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.