Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur t.ex. genom att inventera värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid planering av bebyggelse och vägar. Vi har även tagit fram ett naturvårdsprogram för Kalmar kommun.

Kalmar kommun bedriver också ett aktivt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Minskningen av framförallt fosfor och kväve förverkligas genom anläggande av våtmarker och musselodlingar med mera.  

Kalmars arbete har ett tydligt ”underifrånperspektiv” och det finns en stor styrka i det lokala ideella engagemang från vattenråd och kustmiljögrupper. I vattenråden sker konkreta åtgärder genom aktiva markägare och andra aktörer.

Sidan granskad 2016-01-26

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.