Miljöskydd

Att skydda miljön och människors hälsa är det viktigaste i det kommunala miljöskyddsarbetet. Det innebär framförallt att kommunens miljöinspektörer kontrollerar att miljöbalkens regler efterlevs inom olika verksamheter.

Verksamheten kan vara allt från större industrier till små verkstäder, cisterner och värmepumpar. Inspektioner, granskningar av miljörapporter och anmälningar samt information med mera ingår i miljöskyddsarbetet. Miljöinspektörerna kontrollerar utsläpp till luft och vatten, avfallshantering, kemikaliehantering, egenkontroll och buller. 

Sidan granskad 2017-04-18

Miljö

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.