Egen brunn

Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från egna brunnar. Är du brunnsägare finns det några saker som kan vara bra att känna till. Det är exempelvis du som ägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. Bra vatten är viktigt för din hälsa och därför är det också viktigt att du tar prover på vattnet och får dem analyserade. Att få ditt vatten analyserat är varken speciellt dyrt eller krångligt. Du beställer provflaskor från ett labb. Vid beställningen får du också information om provtagningsproceduren samt vart du ska lämna in proverna. Exempel på laboratorier samt annan information hittar du till höger.

Vattnet kan analyseras för bakterieinnehåll och ett antal kemiska parametrar enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet. Om radonhalten visar sig vara hög är det lämpligt att även mäta radonhalten i inomhusluften. För att mäta i vatten vänder du dig till Eurofins AB. Ring eller använd deras webshop för att beställa provtagningsflaska för radon. Flaskan lämnas in till Eurofins inlämningsställe. Eftersom kommunen betalar måste du använda en speciell följesedel som du finner till höger.

Barn och egen brunn

Barn är mer känsliga än vuxna och därför är det extra viktigt att analysera vattnet.

Permanentboende i Kalmar kommun som har egen brunn och väntar barn eller har barn upp till 2 års ålder har rätt till en gratis vattenanalys. Det som analyseras är: bakterier, nitrat, nitrit, fluorid samt radon om brunnen är borrad. Naturligtvis går det bra att på egen bekostnad göra en fullständig analys. Mödravårdsmottagningarna har intyg som berättigar till gratisprov. Se info om barnvattenprov i rutan till höger. Observera att det är ett nytt inlämningsställe för prover fr.o.m. 4 januari 2016. Uppdaterad info som gäller fr.o.m. 4 januari 2016 finns till höger i dokumentet som heter "Information om barnvattenprov".

Om vattnet i din egen brunn tar slut?

Kortsiktiga lösningar

  • Fråga dina grannar om du få fylla på vattendunkar hos dem.
  • Hos Kalmar Vatten på Grindängsvägen (Pumpen) finns en digital kiosk där du gratis kan fylla på egna dunkar med mindre mängder vatten.

Använd bara godkänt vatten, till exempel det som hämtas på Pumpen, för att vara säker på att du får livsmedelskvalitet på vattnet. Det vatten som tas från en brunn med oklar kvalitet går bra att använda till andra ändamål än dricksvatten.

Långsiktiga lösningar:

Problemet kommer med all sannolikhet tillbaka, så du bör komma fram till en mer långsiktig lösning också.

  • Kan jag ansluta mig till kommunalt VA – kontakta Kalmar Vatten på telefon 0480-451200.
  • Borra/gräva ny brunn. Se lista i högermarginalen på olika brunnsborrare som kan hjälpa till. Inga särskilda tillstånd krävs för att borra efter vatten, men glöm inte bort att ta ett prov på vattnet för att se om ytterligare rening behövs.
Vattenkiosken på Grindängsvägen

Sidan uppdaterad 2017-05-29

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.