Egen brunn

Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från egna brunnar. Är du brunnsägare finns det några saker som kan vara bra att känna till. Det är exempelvis du som ägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. Bra vatten är viktigt för din hälsa och därför är det också viktigt att du tar prover på vattnet och får dem analyserade. Att få ditt vatten analyserat är varken speciellt dyrt eller krångligt. Du beställer provflaskor från ett labb. Vid beställningen får du också information om provtagningsproceduren samt vart du ska lämna in proverna. Exempel på laboratorier samt annan information hittar du till höger.

Vattnet kan analyseras för bakterieinnehåll och ett antal kemiska parametrar enligt Livsmedelsverkets rekommendationer.

Gratis radonundersökning

Har du en borrad brunn får du en gratis analys av radonhalten i vattnet. Om radonhalten visar sig vara hög är det lämpligt att även mäta radonhalten i inomhusluften. För att mäta i vatten vänder du dig till Eurofins AB. Ring eller använd deras webshop för att beställa provtagningsflaska för radon. Flaskan lämnas in till Eurofins inlämningsställe. Eftersom kommunen betalar måste du använda en speciell följesedel som du finner till höger.

Barn och egen brunn

Barn är mer känsliga än vuxna och därför är det extra viktigt att analysera vattnet.

Permanentboende i Kalmar kommun som har egen brunn och väntar barn eller har barn upp till 2 års ålder har rätt till en gratis vattenanalys. Det som analyseras är: bakterier, nitrat, nitrit, fluorid samt radon om brunnen är borrad. Naturligtvis går det bra att på egen bekostnad göra en fullständig analys. Mödravårdsmottagningarna har intyg som berättigar till gratisprov. Se info om barnvattenprov i rutan till höger. Observera att det är ett nytt inlämningsställe för prover fr.o.m. 4 januari 2016. Uppdaterad info som gäller fr.o.m. 4 januari 2016 finns till höger i dokumentet som heter "Information om barnvattenprov".

Sidan granskad 2017-02-06

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.