Idrottshallar

Miljöenheten inspekterar kommunens idrottshallar

idrott

Miljöenheten har under 2015-2016 jobbat med ett tillsynsprojekt för idrottshallar. Syftet är att försäkra oss om att besökare av idrottshallarna i kommunen kommer till en god inomhusmiljö.

Hur inomhusmiljön påverkar oss

Eftersom människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus har inomhusmiljön en stor betydelse för hälsan. Det finns till exempel betydligt högre halter av många kemiska ämnen inomhus än utomhus. Enligt Folkhälsomyndighetens undersökningar uppger 18 procent av den vuxna befolkningen att de har ett eller flera symtom som de relaterar till inomhusmiljön i bostaden, skolan eller arbetet. Det kan röra sig om slemhinne- och luftvägssymtom, astma, hudsymtom, trötthet och huvudvärk.

Inspektionen

Miljöenhetens hälsoskyddinspektörer bedriver tillsyn av offentliga lokaler, däribland idrottsanläggningar, för att upprätthålla en god hälsa och miljö.  Vid tillsynsbesöket sker en genomgång av lokalen där bland annat ventilation, fukt, mögel, städning och bullerskydd inspekteras. Inomhusmiljön påverkas av byggnadens utformning, installationer och materialval men också av hur den används, underhålls och vårdas. Därför kollar vi även om rutiner och regler följs för anläggningen.

 Miljöenheten kommer att kontakta ansvarig för respektive idrottshall för att boka in ett besök. Under besöket informerar vi om projektet och går igenom en checklista.

Lagstiftning och ansvar

En lokal som är tillgänglig för allmänheten ska ha en bra inomhusmiljö och rutiner som gäller för hygien och miljö. Detta finns reglerat i miljöbalkens 9 kap. och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Utöver miljöbalken gäller allmänna råd från Folkhälsomyndigheten (FoHMFS).

Avgift

Kommunfullmäktige har beslutat att miljöenhetens tillsyn ska bekostas av den som kontrolleras. Alltså kommer en tillsynsavgift tas ut på 880 kronor/timme.

Om du har frågor vänligen kontakta Johanna Marschik via kontaktcenter på telefon 0480-45 00 00. 

 

Sidan granskad 2017-02-10

  • Miljöartiklar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.