Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Miljö, hälsa och livsmedel
  4. Hälsoskydd
  5. Giftfria förskole- och skolmiljöer

Giftfria förskole- och skolmiljöer

leksaker

På förskolan är barnen utsatta för ungefär samma kemikalier som hemma fast ibland i ännu högre utsträckning, visar forskningen. Det kan bero på att problemmaterial som skumgummi och mjukgjord PVC är särskilt vanliga på förskolan. Det är extra oroande med tanke på hur mycket tid de flesta barn spenderar där. Barn är också känsligare och påverkas mer än vuxna.

Under 2014 genomförde miljöenheten ett tillsynsprojekt där vi informerade och delvis inventerade leksaker och hobbymaterial på förskolorna i kommunen. Syftet med projektet var inte att döma ut produkter utan att ge handfasta tips och råd så att verksamheterna själva kan bedöma vilka produkter som är lämpliga eller mindre lämpliga i en förskolemiljö.

År 2015 förtydligades arbetet genom att varje förskola upprättade en handlingsplan med fem mål, gällande för året.  

Från och med 1 januari 2016 pekades följande mål ut i kommunens dokument: - Verksamhetsplan med budget 2016: "Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att tillsammans med barn- och ungdomsnämnden och servicenämnden ta fram en plan för hur, samt också starta arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer för att skapa en sådan giftfri miljö som möjligt."

I faktarutan, "Mer information", kommer du fortlöpande kunna ta del av de handlingsplaner som service- samt barn- och ungdomsförvaltningen tar fram.

Kontakt

För mer information kontakta miljösamordnare, Clas Wolke, på tel. 0480-45 30 19.

Vill du veta mer?

Se länkar till höger under "Mer information".

Sidan granskad 2016-12-01

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Miljöartiklar
  • Radonmätning erbjuds gratis till kommunens invånare

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.