Vedeldning

Eldning med ved och andra biobränslen

Allt fler eldar med ved och andra biobränslen istället för olja. Detta är positivt ur klimatsynpunkt eftersom det minskar påverkan på växthuseffekten. Det minskar även beroendet av olja som är en begränsad resurs.
Var och en som eldar är, enligt miljöbalken, skyldig att se till att eldningen inte stör någon annan. När man eldar på fel sätt bildas ämnen som är skadliga för hälsan och miljön.
Särskilt allergiker och astmatiker är känsliga för rök från vedeldning och många upplever problem med andningen. En annan känslig grupp är barnen.
Genom att elda med rätt utrustning och teknik visar du hänsyn och tar ditt ansvar för att så långt som möjligt förbättra din och dina grannars närmiljö.

Vad gäller för vedeldning i kommunen?

I Kalmars lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön står följande:

”Småskalig eldning av fastbränsle, utom pellets, för uppvärmning och varmvattenproduktion i en vedpanna som ännu inte är miljögodkänd eller försedd med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 15 augusti inom detaljplanelagt område.”

”För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.”
Mer information om vedeldning finns till exempel i den policy för eldning med fasta bränslen som kommunen antagit samt på Naturvårdsverkets hemsida.

Sidan granskad 2017-03-17

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.