Radon

Radon – vad är det och är det farligt?
Radon är en osynlig och luktfri radioaktiv gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i lungorna. Lungorna kan skadas av detta och det ger upphov till lungcancer. Om du eller någon annan i bostaden röker ökar risken markant.

Riktvärden
Riktvärdet för radon i befintliga bostäder och allmänna lokaler är 200 Becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft. För vatten gäller 1000 Bq/liter. Enda sättet att ta reda på vilken radonhalt man har är att mäta.

Radonkarta 
Kalmar kommun har, med hjälp av Statens Geologiska Undersökning (SGU), gjort en kartering av markradon. Detta har resulterat i en karta som anger ungefär vilken risk det finns för markradon i olika områden. Observera att kartan är översiktlig och att gränser inte är exakta. Lokala avvikelser kan förekomma. Länk till kartan finns till höger.

Gratis mätning!

Mätning i inomhusluften gör du själv genom att hänga upp mätdetektorer i bostaden. Mätningen bör pågå i minst två månader någon gång mellan den 1 oktober och den 30 april.

Kommunen har under många år bekostat en kostnadsfri mätning. Erbjudandet gäller samtliga permanentboende privatpersoner i kommunen vars villafastighet ännu inte har mätts med spårfilmsmetoden. Ansökningsblankett hittar du i blankettarkivet, se länk i rutan till höger.

Fastighetsägare som inte uppfyller kraven för gratis mätning hänvisar vi till de laboratorier som är ackrediterade för att mäta radon i inomhusluft, dessa hittar du på Swedacs hemsida, se länk till höger.

Kommunen bekostar även mätning för radonhalten i vattnet i djupborrade brunnar, mer information finns under rubriken Egen brunn i länksamlingen.

 

För att mäta i vatten vänder du dig till Eurofins AB. Ring eller e-posta dit för att beställa provtagningsflaska för radon. Flaskan lämnas in till Eurofins inlämningsställe. Eftersom kommunen betalar måste du använda en speciell följesedel som du finner till höger.

Ska du bygga nytt eller bygga till
Vid ny- eller tillbyggnad avgör radonhalten i marken hur utförandet ska ske för att minimera risken att få in radon i huset. Frågan om det behövs radonskyddat eller radonsäkert byggande tas upp vid byggsamrådet. Vid nybyggnad gäller Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3. Har du frågor så kontakta kommunens bygglovshandläggare.

Mer information
Mer information om varifrån radon kommer och åtgärder mot radon finns i rutan till höger.

 

Sidan granskad 2017-04-18

Hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
Visa på karta

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.