Djurhållning

Djurhållning ska skötas på ett sånt sätt att djuren inte orsakar besvär (olägenhet) för omkringboende.

Ibland behöver du tillstånd

Det krävs tillstånd från samhällsbyggnadskontoret för att hålla följande djur inom tätbebyggt område (detaljplanelagt):

 •nötkreatur

•häst, get, får eller svin

•pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur

•orm

Djurskydd

Den 1 januari 2009 övergick tillsynen enligt djurskyddslagen från kommunen till länsstyrelsen. Kontakta därför länsstyrelsen (tel. 010-22 38 000) i frågor som rör djur som behandlas illa och när det gäller tillstånd enligt djurskyddslagen.

Sidan granskad 2017-03-17

Hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.