Hygienlokaler

Till hygienlokaler räknas bl.a. frisörer, massörer, fotvårdare, akupunktörer, tatuerare och piercare. För att inte kunder ska riskera att bli sjuka eller må dåligt av ett besök behöver verksamheten fungera på ett bra sätt. Det gäller hygienrutiner, städning, ventilation och avfallshantering. När hälsoskyddsinspektörerna kommer på besök ska man kunna visa att allt detta fungerar och att det finns rutiner att följa.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera;

  1. verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
  2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.

Anmälan ska vara skriftlig och kan göras på vår anmälningsblankett, som finns i bankettarkivet. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift.

Solarier

Solarier är anmälningspliktiga enligt strålskyddslagen till samhällsbyggnadskontorets miljöavdelning.

Sidan granskad 2017-04-18

Hälsoskydd

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.