Buller

Buller är allt oönskat ljud. I dagens samhälle, särskilt i tätorterna, finns en mängd ljud som kan uppfattas som störande. Störningskällan kan vara grannen, trafiken, industrier, fläktar, diskotek, krogar, konserter (såväl inomhus som utomhus), på biografen, flygtrafik, tågtrafik eller en byggarbetsplats. En del buller måste vi acceptera, men vid återkommande störningar kan det vara befogat att vidta åtgärder.

Buller kan påverka vår hälsa negativt. Exempelvis kan buller störa vår nattsömn, leda till irritation och sänka livskvaliteten, leda till stress, minska koncentrationsförmågan samt att inlärningsförmågan försämras.

Om du känner dig störd bör du först försöka kontakta den som orsakar störningen. Hjälper inte detta så hör av dig till oss på samhällsbyggnadskontorets miljöenhet. Vid klagomål gör vi först en bedömning av bullret och vid misstanke om att nivån på ljudet/bullret överskrider gällande riktvärden, se länkar till höger, kan vi ställa krav på att en bullermätning ordnas av den som orsakar bullret. Det är den som bedriver den störande verksamheten som ska visa att riktvärdena för buller ej överskrids.

Det finns en del skriftlig information om tinnitus och höga ljudnivåer, några exempel på detta finns bland länkarna till höger.

Sidan granskad 2017-02-10

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.