Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Fritid och kultur
  4. Kulturkvarteret

Kulturkvarteret

Markeringen visar var kulturkvarteret ligger. Detta innebär inte att all markerad mark ska bebyggas.

I maj 2014 beslutade kommunfullmäktige att skapa ett kulturkvarter på Tullslätten. Vi vill med denna satsning samla flera kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud för alla kalmarbor.

På Tullslätten finns redan ett antal byggnader som nu tillsammans kommer att bilda en helhet, ett kulturkvarter i Kalmar.

I det nya kulturkvarteret kommer följande att finnas:

• Stadsbiblioteket
• Kulturskolan
• Öppna förskolan Måsen
• Lokaler för kreativa verksamheter
• Lokaler för föreningsverksamhet
• Utställningsytor
• Gemensamma ytor
• Multisal för musik, scenkonst, cross-over
• Café

Ett nytt nav i staden

Kulturkvarterets läge på Tullslätten och Sveaplan ligger helt i linje med den utveckling som just nu pågår i Kalmar, där vi vill stärka och utvidga stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik. Runt Systraströmmen vill vi skapa en spännande mötesplats där vi knyter samman de olika byggnaderna med utemiljön till en öppen och välkomnande helhet – ett vardagsrum för alla Kalmarbor.

Vad händer nu?

En arkitektfirma har fått i uppdrag att rita på ett förslag för hur verksamheterna kan placeras och vilka om- och tillbyggnader som behövs. I uppdraget ingår också att komma med idéer för hur området knyts ihop med kringliggande gröna ytor till en inbjudande och attraktiv helhet.

2017 går projektet in i en ny fas där en arkitektfirma utifrån framtagen lokalplan kommer konkretisera hur byggnader, funktioner och verksamheter kan komma att gestaltas.

Sidan granskad 2017-02-03

Annika Fonseca

Projektledare/Bredbandssamordnare
Kommunledningskontoret
Tel: 0480-45 00 52
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.