Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Fritid och kultur
  4. Kulturkvarteret

Kulturkvarteret

Fågelperspektiv-rev-2_webb

Vi vill samla flera kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud för alla Kalmarbor. Därför satsar vi på att bygga ett kulturkvarter!

Kulturkvarteret kommer att placeras på Sveaplan och Tullslätten. Bakom valet står den förstudie som gjordes under 2016.
Biblioteksverksamheten ska flytta in i före detta Posthuset sommaren 2019 med entréer både mot Esplanaden och mot Postgatan. Det nuvarande bibliotekshuset kommer därefter att byggas om så att kulturskolan och öppna förskolan Måsen kan flytta in där. Det kommer även bli en multisal och lokaler för kreativ verksamhet, föreningar och administration. Inflyttning är beräknad till sommaren 2020. I båda husen kommer caféer att finnas.
I kulturkvarteret kommer även det gamla gymnastikhuset och Bernadinerskolan ingå.

Ett nytt nav i staden

Kulturkvarterets läge på Tullslätten och Sveaplan ligger helt i linje med den utveckling som just nu pågår i Kalmar, där vi vill stärka och utvidga stadskärnan med plats för kultur, upplevelser, möten, aktiviteter och handel. Det nya kulturkvarteret blir en viktig länk mellan Kvarnholmen och Malmen och ligger strategiskt nära kollektivtrafik. Runt Systraströmmen vill vi skapa en spännande mötesplats där vi knyter samman de olika byggnaderna med utemiljön till en öppen och välkomnande helhet – ett vardagsrum för alla Kalmarbor.

Markeringen visar var kulturkvarteret ligger. Detta innebär inte att all markerad mark ska bebyggas.

Vad händer nu?

Under 2017 ska upphandlad arkitekt ta fram en planlösning för alla husen samt ett program för utemiljön. Därefter kommer flera delprojekt att drivas parallellt som egna projekt. Klövern AB kommer att driva ombyggnationen av Posthuset, kommunen ombyggnationen av det befintliga biblioteksområdet och i senare skede gatumiljön på Postgatan och Unionsgatan och parkområdet ned mot Systraströmmen.

Sidan granskad 2017-02-03

Annika Fonseca

Projektledare/Bredbandssamordnare
Kommunledningskontoret
Tel: 0480-45 00 52
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.