Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Fritid och kultur
  4. Fritidsgårdar och ungdomshus

Fritidsgårdar och ungdomshus

Sommar på Getterö   

Välkommen till Ung i Kalmar!

Ung i Kalmar är en verksamhet bestående av 6 Fritidsgårdar, Ungdomshuset UNIK och ungdomsombudet.

Ung i Kalmar erbjuder verksamhet och aktiviteter för dig som är 12-25 år. Verksamhet som är attraktiv, tillgänglig, utvecklande och trygg.

Andan skall präglas av delaktighet och mångfald där genusperspektivet är centralt.

All verksamhet är drogfri och kostnadsfri.

För öppettider och kontaktinformation se respektive verksamhet samt Ung i Kalmar på Facebook.

 

Fritidsgårdarna i Kalmar län jobbar efter en gemensam värdegrund:

  • Vi strävar efter en verksamhet som känns välkomnande och trygg. Vi arbetar för att alla ska känna glädje, gemenskap och möjlighet till delaktighet.
  • Vi bygger verksamheten på allas lika värde och vi bemöter varandra med respekt, hänsyn och tolerans. Vi strävar efter att alla ska känna sig rättvist behandlade.
  • Vi strävar efter att vara närvarande vuxna som låter alla känna sig sedda och hörda, bygga relationer, sätter gränser och är goda förebilder i en drogfri verksamhet.
  • Vi söker aktivt samverkan med andra kompetenser för att ständigt utvecklas och möta nya behov. Vi väljer att se möjligheter, även i svårigheter.
  • Vi arbetar kreativt för att stärka ungdomars självkänsla och ge dem verktyg för livet. Tillsammans skapar vi aktiviteter som ger möjlighet till nya upplevelser och erfarenheter.

Välkommen till fritidsgårdarna i Kalmar!
 

klirr
-av unga för unga

KLIRR gör det möjligt för dig som vill anordna arrangemang att söka pengar och handledning åt ditt projekt. Du ska vara mellan 13 och 25 år och bosatt i Kalmar kommun. Läs mer i länken till höger!

Sidan granskad 2017-01-09

Ung i Kalmar

Enhetschef Fredrik Fahlstedt
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: 0480-45 00 00
Direktnummer: 0480-45 07 32
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Södermöre kommundel
Ulf Nilsson
Tel: 0480-45 22 10


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.