Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Fritid och kultur
  4. Projektansökningar, KLIRR, priser och stipendier

Projektansökningar, KLIRR, priser och stipendier

fotbollslag

Idrottspris

Kalmar kommuns idrottspris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade insatser inom idrottsverksamheten.

Kulturpris

Kalmar kommuns kulturpris är avsett att som belöning tilldelas person eller förening som har utfört en värdefull gärning inom kulturområdet. 

Stipendium

Kultur- och fritidsnämnden kan varje år dela ut ett eller flera
stipendier till kulturutövare, idrottsutövare eller ledare inom föreningslivet.

Projektmedel

Projektbidrag kan sökas från kultur- och fritidsförvaltningen. Utvecklingsprojektet ska på kort eller lång sikt bidra till att utveckla och stärka kultur- och fritidslivet i Kalmar kommun. Projekten ska vara intressanta för en stor del av kommunen. Nya former av samverkan och projekt som är viktiga för unga människor prioritetras. Projektmedel beviljas under maximalt tre år och beviljas ett år i taget.

Sidan granskad 2017-01-09

Cecilia Alm

Kulturutvecklare
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: 0480-45 06 48
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Lukas Nilsson

Fritidsutvecklare
Kultur- och fritidsförvaltningen
Tel: 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.