Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Sotning
  5. Skorstensfejarmästarna

Skorstensfejarmästarna

Inom kommunen svarar skorstensfejarmästarna för att sotning sker enligt fastställda frister. Skorstensfejaremästarna svarar även för tillsyn och brandskyddskontroll av eldstäder, skorstenar och pannrum så att säkerheten är god. Se kontaktinformation till höger.

Dispens för att få sota själv kan sökas hos brandkåren. Mer information och blanketter finns i blankettarkivet, se länk till höger.
 
Läs Statens Räddningsverks allmänna råd om sotning. Samtliga lagar och regler finns på Räddningsverkets hemsida.
 

Sidan granskad 2016-01-26

Kalmar sotning och ventilation AB

Skorstensfejaremästare
Thommie Andersson
Torsåsgatan 8
Tel: 0480-162 85
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Sotningsdistriktets webbplats 

Telefontider:

Måndag 08:00-11:00
Tisdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30

Torsdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30
Fredag 08:00-11:00


  • E-tjänst - söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.