Sotning

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes. Sotningen har nu delats upp i två separata uppdrag; sotning i bemärkelse rengöring som utförs av skorstensfejarmästarna samt brandkårens brandskyddskontroll.

Sotningsverksamheten regleras i lagen (2003:778) och förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Lagar och regler som rör sotning och brandskyddskontroll hittar du på MSBs hemsida och hos Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

  • Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten. Det ska finnas ett kommunalt handlingsprogram med kommunens riskbild och målen för den förebyggande verksamheten, bland annat sotningsverksamheten.
  • Kommunen ska meddela föreskrifter om frister för sotningen, medan MSB föreskriver om brandskyddskontrollens frister, omfattning och behörighetskrav för den som ska utföra kontrollen.
  • Imkanaler från bostadskök omfattas inte längre av kraven på sotning och brandskyddskontroll.
  • Kommunen får medge att en fastighetsägare själv, eller någon annan än den som kommunen utsett, utför sotningen om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Sidan granskad 2016-01-26

Kalmar sotning och ventilation AB

Skorstensfejaremästare
Thommie Andersson
Torsåsgatan 8
Tel: 0480-162 85
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Sotningsdistriktets webbplats 

Telefontider:

Måndag 08:00-11:00
Tisdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30

Torsdag 08:00-11:00 samt 13:00-15:30
Fredag 08:00-11:00


  • E-tjänst - söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.