Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Bygga och bo
 4. Bygglov
 5. Bygg-, rivnings- och marklov, eller förhandsbesked

Bygg-, rivnings- och marklov, eller förhandsbesked

Söka lov

Tänk på att söka om lov i god tid.

Dessa handlingar behöver vi:

 • Ansökningsblanketter
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Nybyggnadskarta eller utdrag ur baskartan
 • Planritningar (skala 1:100)
 • Fasadritningar (skala 1:100)
 • Sektioner (skala 1:100)
 • Handlingarna lämnas in i ett exemplar (nedvikta till A4-format)

På Mitt bygge finns exempelritningar på hur ett godkänt ritningsunderlag kan se ut. I vårt blankettarkiv finns blanketterna ni behöver. Länkar till Mitt bygge och blankettarkivet finner ni till höger under rubriken Mer information.

Tänk på detta

Byggnaden ska vara lämplig för sitt ändamål samt ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande. Dessutom ska byggnader utformas så att karaktärsdrag, kulturhistoria och konstnärliga värden för byggnaden och i området tas tillvara.

I bygglovet granskas även att åtgärden gör byggnaden tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Fastän ni har fått ert bygglov beviljat krävs ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden för att få påbörja med byggnationen. Vid mindre åtgärder lämnas startbesked i samband med bygglovet, medan det vid större åtgärder krävs ett tekniskt samråd samt inlämnande av ytterligare handlingar innan startbeskedet kan lämnas t.ex. energibalansberäkning, brandskyddsdokumentation och förslag på kontrollplan.

Sidan granskad 2017-02-22

Bygglov

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.