Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Bygglov
  5. Beställa kartor

Beställa kartor till bygglov

Hos kommunens stadsingenjörsenhet kan du beställa ett utdrag ur baskartan samt nybyggnadskarta.  Det är också hit du vänder dig om du har övriga frågor om t.ex. kartor, visning av gränsrör och utsättning av byggnad.

Exempelbilder finns på Mitt bygge, länk finns till höger under menyn Mer information.

För att beställa nybyggnadskarta eller utdrag ur baskartan kan du antingen kontakta stadsingenjörsenheten eller använda formuläret i länken till vänster. För utdrag ur baskartan finns också en e-tjänst.

Utdrag ur baskartan

Baskartan brukar användas när det gäller mindre tillbyggnader, komplementbyggnader, byggnation på okomplicerade platser. På den här kartan finns inga höjdkurvor inmätta.

E-tjänst för utdrag ur baskartan

Du kan köpa ett utdrag ur baskartan via kommunens e-tjänst för kartutdrag, se länk till höger under rubriken mer information. Med hjälp av e-tjänsten kan du söka fram och köpa ett utdrag ur kommunens baskarta. Betalningen görs med ditt bankkort eller din bankdosa och ditt kartudrag skickas sedan till den e-postadress som du har uppgett.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan är den mest informativa kartan. Här är alla linjer och gränser exakt inmätta av en mätningstekniker som varit ute på plats. Höjdkurvor och finns på kartbilden. Den här kartan behöver ni när det är dags för nybyggnation eller stora tillbyggnader. Nybyggnadskarta krävs också om byggnaden ska placeras närmare tomtgräns än 1,0 meter eller nära vattenlinjen.

Situationsplan

Situationsplanen är den enklaste tomtkartan. Oftast ritar er arkitekt situationsplanen utifrån en baskarta. En situationsplan brukar räcka i anmälningspliktiga åtgärder.

Sidan granskad 2017-01-10

Kartprodukter- nybyggnadskartor

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 52
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.