Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Att ta någon annans mark i anspråk

Tomtgränser, upplag och komposter

Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Kalmar till en grönare och skönare stad. Många uppskattar naturen och särskilt den i närheten av bostaden. Om naturen används för upplag, trädgårdsavfall och rishögar blir det svårare för alla att ta del av naturen.  Därför arbetar vi med att få bort till exempel upplag och komposter som finns på allmän mark.

Det är inte tillåtet att använda Kalmar kommuns mark för privat bruk. Marken upplevs som privat och det blir svårare för oss som ska sköta dessa områden. Komposter och rishögar gör att marken får för mycket näring och blir nässlornas, de höga växternas och sniglarnas favoritplats.

Vad är en olovlig anläggning?

VedstapelEn "olovlig anläggning" är alla former av anläggningar utanför egna tomten om du inte har tillstånd från den som äger marken. Det kan vara kompost, vedupplag, studsmatta, pool, odling, uppställning av båtar och husvagnar, bilar, mindre skjul eller något annat.

 

Använder du allmän mark utan lov?

Om du använder allmän mark utanför din tomtgräns för någon form av anläggning (till exempel upplag, uppställning av fordon eller kompost):

1.Ta bort anläggningen snarast möjligt. Om det är en stor anläggning som tar lång tid att ta bort ska du kontakta oss så att vi kan komma överens om en tidplan.

2.Om du behöver använda allmän mark tillfälligt kan du söka tillstånd från oss. Hör av dig så kan vi ge dig mer information om regler och ansökan.

 

Hur tar jag hand om trädgårdsavfallet?

KoloniträdgårdBästa sättet att ta hand om trädgårdsavfall är i en kompost på egna tomten. Syre och fuktighet är viktigt för att nedbrytningen ska fungera. Vänd och vattna din kompost så går förmultningen snabbare. Du kan också ha ett kärl för trädgårdsavfall från Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) eller lämna trädgårdsavfallet på någon av våra återvinningscentraler.

 

Vad säger lagen?

Enligt brottsbalken 8 kapitlet får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Att placera ut en anläggning så som ett vedupplag, kompost eller båt på kommunens mark är med andra ord inte tillåtet. Privatisering av annans mark är att betrakta som egenmäktigt förfarande.

Upplag med ved, sand och stenI enlighet med plan- och bygglagen kan skydd ges för allmän platsmark i detaljplan. Planlagd naturmark är allmän platsmark vilket innebär att den reserverats för allmänhetens behov av grönområden eller som buffert mellan bostäder och annans verksamhet. Allmän platsmark får inte stängas av för allmänheten och den får bara tillfälligtvis upplåtas för enskild verksamhet. Den allmänna platsmarken är inte avsedd för bebyggelse. Om det finns behov av anläggningar och byggnader för platsens skötsel och nyttjande kan detta regleras i detaljplanen. Övriga anläggningar är inte tillåtna.

Sidan granskad 2016-12-08

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • E-tjänst - söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.