Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Lantmäteri

Lantmäterimyndigheten i Kalmar kommun

På stadsingenjörsavdelningen finns en lantmäterimyndighet som genomför lantmäteriförrättningar i Kalmar kommun.

I en lantmäteriförrättning ändras fastighetsindelningen och rättigheter att använda fastigheter för olika ändamål förändras.

  • Nya fastigheter bildas genom avstyckning.
  • Marköverföring mellan fastigheter genomförs som fastighetsreglering.
  • Rätt att dra fram ledningar över annans mark kan skapas med ledningsrätt.
  • Genom anläggningsförrättning kan gemensamhetsanläggningar bildas för att bygga och sköta gemensamma vägar, vatten- och avloppsanläggning, parkeringar m.m.

Kostnaderna för en förrättning betalas av de som berörs av åtgärden.

Ansökan om lantmäteriförättning görs skriftligen på en blankett som du kan hämta i blankettarkivet via länk till höger, på stadsingenjörsavdelningen, eller ring så skickar vi blanketter.

Blanketten måste lämnas eller sändas in till Lantmäterimyndigheten med underskrifter. Vi kan inte ta emot ansökan med e-post.

Lantmäterimyndigheten ansvarar också för fastighetsregistret och registerkartan med alla fastigheter inom Kalmar kommun.

Se även under rubriken Geografisk information.

Sidan granskad 2017-01-10

Lantmäterimyndigheten

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 03 28
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.