Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Bygga och bo
 4. Lägenhetsregister

Lägenhetsregister

Att Sverige ska ha ett lägenhetsregister beslutades i lag 2006. Med ett lägenhetsregister kan Skatteverket genomföra folkbokföring på lägenhet i stället för, som i dag, bara på fastighet. Statistiska centralbyrån får möjlighet att, genom samkörning med andra register, framställa ny och aktuell hushålls- och bostadsstatistik. Sådan statistik kan bland annat användas till samhällsplanering och forskning.

Fastighetsägarnas roll

Fastighetsägarna ska (i samband med ansökan om bygglov) lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet. Det kan gälla nytillskott, sammanslagningar, rivningar eller andra ändringar. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett.

Kommunen ska löpande registrera ändringar och kompletteringar av uppgifter för varje bostadslägenhet såsom:

 • lägenhetsnummer
 • bostadsarea
 • antal rum
 • kökstyp
 • lägenhetskategori
 • om lägenheten har gemensamt kök eller inte
 • registreringsorsak såsom nybyggnad, rivning eller felregistrering
 • koppling till adress, byggnad och fastighet

För småhus inklusive fritidshus ska endast uppgift om bostadsarea lämnas.

Blanketterna hittar ni i blankettarkivet, se länk till höger.

Sidan granskad 2017-03-09

Kontaktcenter

Stadshuset, Östra sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Öppettider
måndag-torsdag 07:30-17:00
fredag 07:30-16:00

För sjukanmälan till grundskolan övrig tid finns möjlighet att tala in på talsvar..

Kalmar kommuns Facebook

Kalmar kommuns Twitter


Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.