Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Geografisk information

Geografisk information

GIS

GIS ger oss möjligheten att analysera och använda platsbunden information

Med geografiska data menas de uppgifter som hör till en plats. Det kan till exempel vara uppgifter om fastigheter, byggnader, vägar och vattenledningar. Samhällsbyggnadskontorets stadsingenjörsenhet har bland annat till uppgift att tillhandahålla grundläggande geografisk information om Kalmar kommun.

Informationen används för att göra kartor som t.ex. en nybyggnadskarta till ditt bygglov eller en cykelkarta för att visa cykelvägarna. Den geografiska informationen kan också användas till att analysera var alla skolbarn bor för att optimera skolskjutsen eller visa vilka hustak som är de mest lämpliga för solpaneler.

Fotokarta

Är en produkt som i enklaste versionen innehåller ortofoto.
Man kan också använda ortofotot som bakgrundsbild och visa annan information tillsammans med fotot. Det kan exempelvis vara gatunamn, vägnät, och fastighetsindelning.
Levereras i digitalt format eller utskriven.

Översiktskarta

Är en kartprodukt som inte är särskilt detaljerad. Vanliga skalområden är 1:10 000-1:100 000.
Innehåller ofta offentliga byggnader, markanvändning, vatten, skog, öppen mark, vägar, gatunamn, adresser, informationstexter.
En översiktskarta används ofta som vägbeskrivning, bakgrundskarta, lägesbeskrivningar.
Levereras i digitalt format eller utskriven.

Specialkarta

Ibland behöver man en alldeles särskild karta, med specifikt innehåll. Exempel kan vara en detaljerad karta över verksamhetens område, eller kartor som visar resultatet av en geografisk analys. Skalområdet varierar efter behov. 
Exempel: Hamnkarta, Kyrkogårdskarta, uttryckningstider, leveransområde
Prisexempel: Beroende av arbetstimmar

Ordlista

Skalområde: Anger de skalor som en karta visas i.
Skala 1:1 000 innebär att 1 meter på kartan motsvarar 1 000 meter i verkligheten.

Ett GIS, Geografiskt Informations System, är ett datoriserat informationssystem för hantering och analys av geografiska data.

Sidan granskad 2017-01-10

Kartprodukter- nybyggnadskartor

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 52
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.